Tumori testisa

Tumor testisa
Tumor testisa
Tumor testisa
Tumor testisa

Etiopatogeneza:

Tumori testisa su rijetki. Iako tumori testisa čine svega 1% malignoma muškaraca, u dobi između 15 i 35 godina to je najčešći malignom muškaraca. Pošto je to bolest mladih ljudi, uz to potencijalno kurabilna, tumor testisa zaslužuje posebnu pažnju, bez obzira na njegovu generalno nisku incidencu.

U testisu se može javiti čitav spektar neoplazmi. Najveći broj tumora (96%), potiće iz germinativnih ćelija. Preostala 4% su stromalni tumori.  Germinativni tumori testisa se dijele na seminome i neseminomske tumore (embrionalni karcinom, teratokarcinom, miješani-teratoembrionalni tumori horiokarcinom, tumori endodermalnog sinusa).

Nije poznat uzrok nastanka tumora terstisa. Pokazuje veliku učestalost kod ljudi sa nenormalnostima u razvoju i spuštanju testisa. Rizik njegovog nastanka je 40 puta veći kod kriptorhizma. Orchitis izazvan parotitis virusom je takođe riziko faktor nastanka testis tumora. HIV pozitivni muškarci takođe imaju povećan rizik. Oko 80% tumora testisa nastaje kod ljudi koji nemaju ove rizične faktore.

Svojim rastom u testisu, tumor dovodi do promjene u veličini, obliku i konzistenciji organa. Zbog brojnih ovojnica rijetko se širi u okolna tkiva epididimisa i skrotuma. Limfogene metastaze se javljaju rano. Najčešće su zahvaćeni paraaortalni i parakavalni te istostrani ilijakalni limfonodi. Nisu rijetke ni metastaze u limfonodima lijeve supraklavikularne lože. Hematogeno metastaziranje je takođe veoma često, obično u pluća, jetru, ali i druge organe.

Klinička slika:

Tumor testisa se obično prvo manifestuje kao bezbolno otvrdnuće i uvečanje testisa. U oko polovine pacijenata javlja se i tupi bol u skrotumu. Tumor se u ranoj fazi može manifestovati samo laganim uvećanjem testisa u odnosu na kontralateralni. Ponekad prvi simptomi potiću od metastaskih promjena, kao što je bol u leđima radi uvećanja retroperitonealnih limfonoda, otok donjih ekstremiteta, palpabila masa u lijevoj supraklavikularnoj loži, opšta slabost. Ako je tumor hormonalno aktivan, mogu se javiti i hormonalni poremećaji, kao što je ginekomastija, prerani pubertet.

Dijagnoza:

Dijagnostika počine istorijom bolesti i fizikalnim pregledom, čija je osnova pažljiva palpacija testisa. Ultrazvuk skrotuma je test izbora u razlučivanju ekstra od intratestikularnih lezija. Njime se može brzo i egzaktno razlučiti hidrokela i epididimitis od tumora testisa. Histološka dijagnoza se postavlja nakon ingvinalne orchectomie.

Laboratorijske pretrage su posebno značajne, jer pored rutinskih nalaza omogućavaju i mjerenje za tumore testisa karakterističnih serumskih markera. To su alfa feto protein (AFP) i beta horiogonadotropin (ß-HCG). Oni mogu poslužiti u postavljanju dijagnoze, određivanju stadija bolesti, praćenju efekata terapije i utvrđivanju recidiva bolesti prije nego što on postane dostupan drugim dijagnostiškim metodama. RTG pluća, CT pluća, abdomena i zdjelice se koriste u utvrđivanju postojanja limfogenih i hematogenih metasaza.

Liječenje:

Testikularni germinativni tumori su kurabilni u visokom postotku. Biološke karakteristike seminomskih i neseminomskih tumora testisa se razlikuju, što određuje i različit terapijski pristup. Osnovni modaliteti liječenja testikularnih tumora su hirurgija, hemioterapija i radioterapija. Tretman je često multimodalan, ali velikim dijelom inividaliziran na osnovu relevantnih prognostičkih faktora.

Radikalna orhiektomija je početni, kako dijagnostički, tako i terapijski korak u pristupu germinativnim tumorima testisa. Disekcija retroperitonealnih limfonoda (RPLND) je takođe i dijagnostička i terapijska procedura. To je operacija kojom se odstranjuju periaortalni i parakavalni limfonodi. Time se postiže tačno utvrđivanje retroperitonealnih metastaza, kao i liječenje određenog broja pacijenata bez primjene citoterapije. Hemoterapija je značajan faktor u liječenju testikularnih tumora. Radioterapija ima mjesto u tretmanu ranih stadija seminomskih tumora.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.