Infektivna mononukleoza
Mikrobiologija

Paul-Bunnell reakcija

Infektivna mononukleoza Koristi se za dokazivanje heterofilnih antitjela kod infektivne mononukleoze. Pod heterofilnim antitjelima se podrazumevaju antitjela koja ne reaguju samo sa antigenom koji je indukovao njihovu sintezu vec i sa drugim bioloskim materijalima koje […]

Reakcije inhibicije hemaglutinacije
Mikrobiologija

Reakcije inhibicije hemaglutinacije

Reakcije inhibicije hemaglutinacije Virusi koji posjeduju hemaglutinine mogu se vezati za receptore na eritrocitima odgovarajuce vrste i dovesti do njihove hemaglutinacije. Hemaglutinini mogu biti glikoproteini, lipoproteini ili polipeptidi. Neki hemaglutinini se mogu odvojiti od virusne […]

Test neutralizacije
Mikrobiologija

Test neutralizacije

Test neutralizacije Koristi se za detekciju specificnih neutralisucih antitjela ili za identifikaciju izolovanog virusa. Moze se izvoditi na kulturi celija, pilecem embrionu ili eksperimentalnim zivotinjama. Neutralisuca antitjela se vezuju za povrsinske antigene koji ucestvuju u […]