POBAČAJ


Nedozvoljeni prekid trudnoće
POBAČAJ (ABORTIO) je pojava zametka (embrio), ili začetka (foetus), prije 28-30 nedjelje trudnoće izvan materice, u periodu kada niti zametak, to jest plod od oplođenja pa do kraja drugog lunarnog mjeseca trudnoće, niti začetak, to jest plod od trećeg do konca sedam i pol mjeseci trudnoće nije sposoban za vanmaterični život. Dakle pomeče ili pobače (abortus) je kako zametak-embrio, tako i začetak-foetus.
Pored prirodnog ili spontanog pobačaja, razlikujemo provocirani ili izazvani pobačaj.

U krivično pravnom smislu pod nedozvoljenim prekidom trudnoće podrazumijeva se nasilno prekidanje trudnoće sa uništenjem ploda, bilo zametka ili začetka, obavljen protivipravno.

PRIRODNI PREKID TRUDNOĆE (ABORTIO SPONTANEA) je nastao usIjed neposrednog ili posrednog oboljenja oplođenog jajeta, čiji uzroci mogu biti i na strani zametka, kao i na strani majke.

NASILNI, PREKID TRUDNOĆE (ABORTIO TRAUMATICA) je izazvan neposrednom ili posrednom povredom oplođenog jajeta. Nasilan pobačaj može biti:
 nenamjerni ili zadesni, akcidentalni, koji je izazvan nenamjerno zadesom (pad sa visine, dizanje teškog tereta, vožnja po neravnoj cesti, uzburkanom moru, na motociklu itd.);
 zlonamjerni je onaj koji je izvršen protivno volji pobacilje;
 namjerni, koji je izveden sa pristankom i željom pobacilje. Prema tome da li je namjerni prekid trudnoće izvršen iz medicinskih indikacija, ili su motivi prekida trudnoće utilitarni razlikujemo:
 arteficijelni, legalni prekid trudnoće (abortio arteficialis) to jest prekid trudnoće obavljen iz medicinskih indikacija;
 kriminalni, ilegalni prekid trudnoće (abortio criminalis) ili provocirani, (abortio provocatus non indicatus), neovisno da li je obavljen od strane stručnog ili nestručnog lica, to jest pobačaj koji je izveden sa željom i pristankom pobacilje, ali iz utilitarnih motiva.

U zakonu o uslovima i prekidu trudnoće (Sl.list BiH 29/77),
1. prekid trudnoće vrši se po zahtijevu trudne žene.
2. Za maloljetne trudnice i trudnice lišene poslovne sposobnosti zahtjev za prekid trudnoće podnosi roditelj, staratelj ili organ starateljstva.
3. Izuzetno maloljetna trudnica starija od 16. godina može i sama podnijeti zahtjev za prekid trudnoće, ako ostvaruje sredstva za život po osnovu rada.

Zahtjev za prekid trudnoće koji je podnijela punoljetna trudnica koja posjeduje poslovnu sposobnost, kao i trudnica starija od 16 godina koja sama ostvaruje sredstva za život po osnovu rada, udovoljiće se zahtjevu:
– ako trudnoća nije prešla 10 nedjelja;
– ako se prekidom trudnoće neće neposredno ugroziti život i zdravlje trudnice.

Komisija odlučuje o zahtjevu za prekid trudnoće:
– ako se radi o maloljetnoj trudnici ili trudnici lišenoj poslovne sposobnosti;
– ako je trudnoća prešla 10 nedjelja
– ako održavanje trudnoći moglo neposredno ugroziti zdravstveni integritet ili život ili zdravlje trudnice (medicinske indikacije)
– ako se na osnovu saznanja medicinske nauke može očekivati da će se dijete roditi s teškim tjelesnim ili psihičkim nedostacima (genetičke indikacije)
– ako se radi o trudnoći koja je nastala kao posljedica krivičnih djela: silovanja, obljube nad maloljetnim licem ili ženom lišene poslovne sposobnosti, obljubom zloupotrebom položaja ili rodoskrvnjenja (moralne, etičke indikacije).

Ne može se odobriti prekid trudnoće starije od 20 sedmica.

Prema Krivičnom zakonu razlikujemo dva oblika nedozvoljenog prekida trudnoće i to:
 prekid trudnoće sa pristankom i
 prekid trudnoće bez pristanka trudne žene.[/lang_ba]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.