PROTIVPRAVANI PREKID TRUDNOĆE


(čl.41 KZ)
1. Ko protivno propisima o prekidu trudnoće trudnoj ženi sa njenim pristankom izvrši prekid trudnoće, započne da vrši prekid trudnoće ili joj pomogne da prekine trudnoću, kazniće se zatvorom………….
2. Ko trudnoj ženi bez njenog pristanka izvrši ili započne da vrši prekid trudnoće, kazniće se zatvorom………….
3. Ako usljed djela iz st.l. i 2. ovog člana nastupi teška tjelesna povreda, teško narušenje zdravlja ili smrt trudne žene, učinilac će se kazniti……….

Prekid trudnoće sa pristankom trudne žene predstavlja krivično djelo ako je prekid trudnoće izvršen protivno propisima o prekidu trudnoće.
Zlonamjerni prekid trudnoće, to jest prekid bez pristanka trudne žene, predstavlja krivično djelo, jer prekidom trudnoće vrši se protivpravni napad na tjelesni integritet žene i na plod u njenoj utrobi.

Subjekt krivičnog djela nedozvoljenog prekida trudnoće, to jest počininitelj, može biti svaka osoba, neovisno o tome da li ta osoba ima ili nema stručne kvalifikacije, ali počinitelj to jest subjekt krivičnog djela nedozvoljenog prekida- trudnoće ne može biti sama trudna žena, jer bi se u tom slučaju radilo o samopobacivanju – autoabortio (ako bi to na sebi obavila ona sama), a samopobacivanje nije uopšte inkrimisano.

prekid trudnoće sa pristankom trudne žene, sastoji se
 u prekidanju trudnoće, ili
 u započinjanju prekidanja trudnoće,
dok radnja izvršenja pomaganja u prekidu trudnoće trudnoj ženi ne postoji, kada se prekid trudnoće obavlja bez pristanka trudnice.

KVALIFIKOVANI OBLICI NEDOZVOLJENOG PREKIDA TRUDNOĆE su u slučajevima ako je
 nastupila teška tjelesna povreda,
 ško narušavanje zdravlja ili
 smrt trudne žene nad kojom je izvršen pobačaj.[/lang_ba]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.