PRINUDA NA OBLJUBU


(čl.89 KZ SRBiH)
– Ko prinudi na obljubu žensko lice sa kojim ne živi u bračnoj zajednici ozbiljnom prijetnjom da će za njega ili njemu blisko lice otkriti nešto što bi teško škodilo njihovoj časti ili ugledu ili ozbiljnom prijetnjom nekim drugim teškim zlom, kazniće se zatvorom………..
Prinuda na obljubu postiže se ozbiljnog prijetnjom koja za žensku osobu ima oblik ucjene, ili za neku drugu osobu koja je njoj bliska, s tim da će se otkriti nešto što bi škodilo njihovoj časti i ugledu.
Prijetnja je psihička prinuda, u konkretnom slučaju treba da je ozbiljna. Prijetnja drugim teškim zlom podrazumijeva izvjesne teške posljedice koje bi nastupile za tu žensku osobu ako ne bi dala pristanak za obljubu.
Razlika između prinude kod silovanja iz čl.88 KZ i prinude na obljubu čl.89 KZ je u tome, što se prijetnja kod djela silovanja odnosi na napad na život i tijelo te ili njoj bliske osobe, dok se prijetnja u ovom drugom slučaju odnosi samo na otkrivanje nečega što bi teško škodilo njihovoj časti ili ugledu.

OBLJUBA NAD NEMOĆNIM LICEM

(čl.90 KZ SRBiH)
1. Ko nad ženskim licem sa kojim ne živi u bračnoj zajednici izvrši obljubu iskoristivši duševno obolenje, privremenu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje tog lica usljed kojeg ono nije sposobno za otpor, kazniće se………..
2. Ako je usljed djela iz stava 1. ovog člana nastupila teška tjelesna povreda, teško narušenje zdravlja ili smrt ženskog lica, ili je djelo izvršeno od strane dva ili više lica, ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način, učinilac će se kazniti…………

Silovanje bezotpornih ili besvjesnih ženskih osoba, koje napad nije doveo u takvo stanje, nego ga je počinilac iskoristio, činilo bi suštinu nasilnog polnog opštenja iskorištavanjem za obljubu drugog polnog partnera protiv njegove volje. Ovdje je ženska osoba pasivni subjekt djela sa kojom počinitelj ne živi u bračnoj zajednici i kao takva nije sposobna za otpor usljeđ: duševnog oboljenja, privremene duševne poremećenosti, nemoći ili kakvog drugog stanja.
– Duševno oboljenje i privremenu duševnu poremećenost treba cijeniti u skladu sa čl.12 KZ SFRJ (Uračunljivost). Duševno oboljenje podrazumijeva takvo duševno stanje koje daje pojam neuračunljivosti. Takva lica su nesposobna da shvate značaj takvog djela i nisu u stanju da upravljaju svojim postupcima.
Krivično djelo iskorištavanja za obljubu duševno oboljele osobe, sastoji se u iskorištavanju stanja nesposobnosti shvatanja djela takve osobe.

Privremene duševne poremećenosti su stanja uzrokovana upotrebnom alkohola, droga, kao i usljed nekih organskih oboljenja, povreda mozga itd.
– Nemoć podrazumijeva stanje fizičke nemoći, uzetosti, malaksalosti usljed nekih organskih oboljenja, kao i nemoć usljed koje nije sposobno za otpor, na primjer ako je lice vezano itd.
Kvalifikatorne okolnosti obljube nad nemoćnim licem su iste kao i kod djela silovanja.[/lang_ba]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.