SILOVANJE (stuprum, violatio)


Član 88 KZ SRBiH
1. Ko prinudi na obljubu žensko lice sa kojim ne živi u bračnoj zajednici upotrebom sile ili prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo tog ili njemu bliskog lica kazniće se zatvorom od 1 do 10 godina.
2. Ako je usljed djela iz stava 1. ovog člana nastupila
– teška tjelesna povreda, teško narušenje zdravlja ili smrt ženskog lica, ili je
– djelo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili je
– izvršeno prema maloljetnom ženskom licu koje nije navršilo 14 godina,
učinilac će se kazniti zatvorom najmanje 3 godine.

Silovanje je nasilno polno opštenje, izvedeno ili primoravanjem ili iskorištavanjem za polno opštenje drugog polnog partnera, suprotnog ili istog pola. Prema tome silovanje može biti
– kod prirodnog polnog opštenja (obljubno silovanje), ali i
– kod polnih nastranosti (perversitas sexualis).

Objekt radnje krivičnog djela silovanja je žensko lice koje je navršilo četrnaest godina, a subjekt krivičnog djela je muško lice. Krivično djelo silovanja postoji samo, ako objekt i subjekt, dakle žensko i muško lice ne žive u bračnoj zajednici.

Radnja izvršenja silovanja sastoji se iz dva akta:
– prinude na obljubu i
– same obljube.
Svršeno silovanje je ono, kada je polna radnja potpuno obavljena, odnosno ako su ostvarena oba akta sadržana u radnji izvršenja, to jest kada je primijenjena sila i kada je obljuba izvršena.
Pokušano silovanje je ono, kada je polna radnja započeta ali nije izvršena, odnosno kada je nad ženskom osobom primijenjena sila ili prijetnja u cilju prinude na obljubu, ali do obljube nije došlo iz raznih uzroka (nemogućnost savlađivanja otpora žrtve, nemogućnost erekcije itd.).

Elementi prinude kod obljubnog silovanja su:
– upotreba sile, i
– prijetnja napadom na život i tijelo te ženske osobe, ili njoj bliske osobe.
Upotreba ili primjena sile nad ženskom osobom može biti izvedena na različite načine i različitim sredstvima. Zakonodavac pravi razliku između braka i bračne zajednice, što znači da izvršilac krivičnog djela silovanja može biti i suprug nad svojom suprugom ako ne žive u bračnoj zajednici.

Dokaz izvedenog nasilja može potvrditi samo nalaz nađenih ozljeda na tijelu ženske osobe. Obično su te ozljede lake prirode, pa je u cilju njihovog utvrđivanja potrebno izvršiti pregled što ranije, kako bi se mogla dati prava i objektivna slika o karakteru i ostalim osobenostima nađenih povreda. Nalaz povreda na karakterističnim mjestima, oko polnih organa, na polnim organima, na unutrašnjim stranama butina, na dojkama itd., pomažu vještaku u dijagnostici i porijeklu nanesenih povreda odnosno ukazuju na cilj i svrhu nasilja.
Međutim, ne treba zaboraviti, da nađene ozljede na tijelu ženske osobe ne moraju poticati samo od napadača, nego mogu poticati i od same ženske osobe, koja nanosi povrede na samoj sebi, bilo radi ucjene muške osobe, bilo iz osvete. Isto tako, povrede na tijelu ženske osobe mogu biti nanesene od strane muške osobe pri agresivnijem načinu polnog opštenja.
Potrebno je, ukoliko je to moguće, što ranije izvršiti i pregled muške osobe, jer ženska osoba, pružajući otpor napadaču, može nanijeti povrede na tijelu napadača, noktima, rukama, ugrizom zubima itd.
Namjerno onesposobljenje ženske osobe onesvješćenjem ili omamljenošću (stupefactio) može biti izvedeno na različite načine, udarcima po glavi, upotrebom različitih narkotičnih sredstava, opijatima, alkoholom. Najčešće se izvodi upotrebnom alkohola, odnosno alkoholnih pića.
KVALIFIKOVANI OBLICI SILOVANJA
Drugi stav krivičnog djela silovanja predviđa kvalifikovane oblike silovanja, koji se odnose na posljedice i način izvršenja djela.
– Posljedica može biti u obliku teškog narušenja zdravlja ženskog lica, ili u obliku teške tjelesne povrede, ili smrti lica nad kojim je primijenjena sila. Teška tjelesna povreda može izuzetno nastupiti i usljed vršenja same obljube, ili dejstvom obje pomenute radnje, to jest upotrebom sile i vršenjem obljube.
– Kvalifikovani oblik silovanja je i u slučajevima, ako je izvedeno od više napadača, ili
– ako je izvršeno na svirep i naročito ponižavajući način. Ako je silovanje izvršeno na naročito svirep ili naročito ponižavajući način, to jest ako je intenzitet znatno prešao prag ponižavanja i trpljenja, onda bi to predstavljao kvalifikovani oblik silovanja.
– ako je izvršeno nad maloljetnom ženskom osobom, prije navršene četrnaeste godine života.[/lang_ba]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.