Načela vještačenja tjelesnih povreda

NAČELA ILI PRINCIPI VJEŠTAČENJA TJELESNIH POVREDA

1. Jedan od principa vještačenja povreda je taj, da se taj, da se težina svake povrede ocjenjuje u vrijeme kada je ista bila nanesena, što znači, da i svaku povredu treba kvalifikovati prema njenom karakteru, odnosno prema njenoj prirodi. Procjena težine tjelesne pvorede po njenom karakteru znači, da takva povreda aglavnom izaziva slične efekte i kod ostalih osoba, odnosno da je ona takva sama po sebi, bez utjecaja individualnih posebnosti.

2. Drugo načelo su individualni činioci (individualne, osobine). Lična individualna svojstva organizma imaju određenu ulogu prilikom kvalifikacije težine tjelesnih povreda, kao što su pol, životna doba, itd. jer ona mogu imati utjecaja za nastanak težih posljedica. Zbog toga ljekar prije davanja mišljenja o težini svake tjelesne povrede mora procijeniti sve individualne osobine povrijeđenog u vrijeme nanošenja tjelesnih povreda. U takvim slučajevima, ljekar treba da kvalifikuje povredu po njenom karakteru, a težu posljedicu da objasni utjecajem ličnih svojstava.

3. Pored ličnih svojstava važna je i procjena posebnih naročitih stanja organizma. (Vidi vještačenje smrtonosnih tjelesnih povreda!).

4. Prilikom vještačenja tjelesnih povreda potrebno je razlikovati posljedicu od komplikacije.

– Posljedica jedne povrede predstavlja anatomski ili funkcionalni poremećaj koji je izazvan samom povredom. Posljedica proizlati iz same povrede i kao takva ona se nalazi u njoj kao njen pratilac. Na primjer ubod nožem u trbuh, sa sledstvenim krvarenjem u trbušnu duplju, nije komplikacija uboda u trbuh, nego je krvarenje u trbušnu duplju sastavni dio uboda, odnosno posljedica.

– Komplikacija predstavlja neko drugo obolenje (organsko ili duševno) koje je nastalo u direktnoj ili indirektnoj vezi sa nastalom povredom, ili obolenje koje je aktivisano ili pogoršano predhođelom povredom. Komplikacija pvorede nije nužno sadržana u samom karakteru pvorede, ali se javlja u jednom izvjesnom procentu. Na primjer: starija osoba na poledici zadobije prelom butne kosti. Ako usljed ležanja dođe do pojave flebotromboze ili trombne embolije, to onda nije nužno sadržano u karakteru povrede, nego je to komplikacija proizašla iz endogenih činilaca i ličnih svojstava organizma.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.