Principi antimikrobnog djelovanja lijekova

Djelovanje antibiotika
Djelovanje antibiotika
Djelovanje antibiotika
Djelovanje antibiotika

Antimikrobici ili antiinfektivni lijekovi su supstance koje mogu ubiti mikroorganizme ili spriječiti njihov razvoj, a da pritom ne oštete organizam domaćina. Antibiotici su antimikrobne supstance koje produciraju niži organizmi (gljivice ili saprofitne bakterije iz zemlje), poznato ih je oko 300, a u terapiji se koristi više od 40.

Selektivna toksičnost antimikrobika

Slektivnu toksičnost bi ispoljavao idealan antimikrobik (najbliže su penicilini i cefalosporini). Praktična medicina se mora zadovoljiti antimikrobicima koji u terapijskim koncentracijama uzrokuju oštećenje uzročnika bolesti uz toksičnost koja je podnošljiva za domaćina (pacijenta).

Uvođenje u terapiju antimikrobika je jedno od najznačajnijih dostignuća u razvoju medicine i farmakologije. Primjena antimikrobika izmijenila je tok života ljudi na planeti. Promjenama u molekili prirodnih antimikrobika dobiveni su polusintetski derivati (penicilini, cefalosporini). Prednost je u pogledu spektra antimikrobnog djelovanja i podnošljivosti. Cilj novih istraživanja je nadvladati neke vrste bakterija koje su stekle otpornost prema većini postojećih antimikrobika.

Antimikrobici stupaju u uzajamni odnos sa:

  • patogenim uzročnikom (efikasnost, rezistencija)
  • sa domaćinovim organizmom (farmakokinetika, neželjeni efekti).

Djelovanje (efikasnost) antimikrobika određuju 4 karakteristike:

  • mehanizam djelovanja
  • tip djelovanja
  • spektar djelovanja
  • intenzitet ili jačina djelovanja.

Atimikrobno djelovanje

  • Selektivno toksično djelovanje antimikrobika na mikroorganizam
  • Razlika u bioehmijskim i metaboličkim procesima između mikroorganizma i domaćin

Idealan lijek (antimikrobik): da djeluje samo na uzročnika infekcije, a da pri tome ne oštećuje stanice bolesnog organizma.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.