Revizija grlića

Grlić materice
Grlić materice

Vanjske ozljede na grliću obično su u vidu uzdužnih rascjepa, ali mogu biti i poprečne rupture na prednjem ili, češće na zadnjem zidu grlića, odnosno iznad ili ispod nedovoljno proširenog vanjskog ušća uterusa kroz koji izlazi plod. Poznate su, doduše vrlo rijetke, i ozljede grlića u vidu kružnih rascjepa, kada se otkine i otpadne cijela njegova cirkumferencija.

Za intervenciju se liječnik i rodilja pripremaju kao i za ostale akuserske operacije. Ova intervencija može se vrši bez anestezije porodilje.

  • Ljekar uvlači u rodnicu prednji i stražnji ekarter, koje zatim prihvati i drži asistent.
  • Prozorastim kliještima ljekar hvata točno po sredini prednju i zadnju usnu grlića maternice i povlači ih prema introitus vagine, težeći da sagleda cijelu cirkumferenciju grlića. Ako mu to ne uspije, ljekar instrumentima hvata naizmjenično u krug rub vanjskog ušća grlića, dok ne pregleda cijelu njegovu cirkumferenciju.
  • Ako pri pregledu naiđe na rascjep, onda hvata oba kraja rascjepa i povlači ih unaprijed i naniže, tako da jasno vidi početak rascjepa.
  • Rascjep na grliću uterusa, treba odmah po porodu ušiti. Ušivanje se vrši pojedinačnim ketgudskim šavovima.
  • Prvi šav se stavlja u zdravo tkivo na pola centimetra iznad rascjepa. Sljedeći šavovi stavljaju se jedan do drugoga na udaljenosti od l do 1,5 cm.