Veza između arsena i dijabetesa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Dijabetes

Veza između arsena i dijabetesa

Dijabetes

Dijabetes

Istraživači su pronašli vezu između izloženosti arsenu kojeg su detektirali u urinu i dijabetesa tipa 2, objavljeno je u najnovijem broju časopisa JAMA. Istraživači (NHANES National Health and Nutrition Examination Survey) su mjerili koncentraciju arsena u uzorku urina i tražili simptome dijabetesa u 800 odraslih osoba koje su umjereno bile izložene arsenu.

Pronašli su da rizik za razvoj dijabetes tipa 2 raste kako se povećava ukupna količina arsena u urinu. Omjer vjerovatnosti za dijabetes je bio 3,6 u odraslih na 80 percentili u odnosu na one koji su bili na 20 percentili prisutnosti ukupnog arsena u urinu.

Autori su zaključili da je ova veza arsen – dijabetes posljedica izloženosti anorganskom arsenu u zagađenoj vodi i hrani. Organski arsen je prisutan u morskim plodovima i njegova konzumacija se kontrolira. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se dokazala veza izloženosti arsenu i posljedični nastanak dijabetesa tipa 2.

Kao mogući mehanizam nastanaka, autori navode da visoka izloženost arsenu povisuje razinu glukoze i inzulina u studijama na životinjama.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>