Ospice
Zanimljivo

Morbilli – ospice

Morbili (krzamak, šarulje, dobrac, ospice) su osipna zarazna bolest virusne etiologije. Glavni simptomi su: katar konjunktiva, respiratornih puteva, Koplikove pjege na bukalnoj sluznici i enantem na mekom nepcu te makulopapuloza, polimforna konfluentna ospa. Epidemiologija Izvor infekcije […]

Akutni virusni hepatitis
Interna

Akutni virusni hepatitis

Definicija Akutni virusni hepatitis je akutno zapaljenje jetre praćeno nekrozom hepatocita i inflamacijom portnih prostora i parenhima. Etiopatogeneza HAV: prenosi se fekalno-oralnim putem; najčešće u direktnom kontaktu sa kontaminiranim namirnicama; javlja se epidemijski među školskom […]

Zanimljivo

Antivirotici

Virusi su intracelularni paraziti, koji se aktivno koriste metabolizmom ćelije u kojoj se nalaze za preživljavanje i replikaciju, pa je potreban lijek koji će selektivno kočiti procese u selektivno odabranoj ćeliji. Ova vrsta lijekova još […]

Proteinurija
Interna

Proteinurija

Definicija Proteinurija je pojava proteina u urinu u većoj koncentraciji od 150 mg/24h. Etiopatogeneza I u zdrave osobe u urinu se nalazi izvjesna količina proteina (40-150mg/24h), oni dijelom potiču od filtriranih proteina plazme, a dijelom […]