Laboratorijske analize RA

Reumatoidni artritis
Reumatoidni artritis
Reumatoidni artritis
Reumatoidni artritis

Reaumatoidni artritis je klinička dijagnoza. Generalno, pretrage su korisne za praćenje pacijenata.

LABORATORIJSKE ANALIZE

Laboratorijske analize su korisne u diferencijalnoj dijagnozi reumatoidnog artritisa od drugih bolesti (najvažnije degenerativni reumatizam) i praćenju toka bolesti.

Sedimentacija eritrocita (SE) i C-reaktivni protein (CRP) su indikatori inflamacije i malo su specifični za postavljanja dijagnoze reumatoidnog artritisa.

• Porodicni ljekar može na osnovu procjene stanja svakog pacijenta proširiti obim laboratorijskih pretraga.

Reumatoidni faktor (RF) ima nisku specificnost i senzitivnost za reumatoidni artritis (pacijenti koji su seropozitivni imaju lošiju prognozu).

Antinuklearna antitijela (ANA) su pozitivna kod težih oblika reumatoidnog artritisa, SLE, ili drugih pridruženih bolesti vezivnih tkiva, ali većina osoba sa pozitivnim nalazom ANA nema reumatoidni artritis.

Reumatoidni faktor ne potvrđuje dijagnozu reumatoidnog artritisa, jer je prediktivna vrijednost reumatoidnog faktora za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa slaba.

Nađeno je da manje od jedne trećine pacijenata sa pozitivnim testom na reumatoidni faktor ima reumatoidni artritis.

Izolovani nalaz pozitivnog testa na reumatoidni faktor ili povišene vrijednosti sedimentacije eritrocita, naročito kod starijih osoba sa bolovima u zglobovima, ne mogu se kao pojedinačan nalaz koristiti za postavljanje dijagnoze reumatoidnog artritisa.

OSTALE PRETRAGE:

RTG snimanje: promjene na kostima u vidu erozija rijetko se mogu vidjeti kod pacijenata sa ranim reumatoidnim artritisom, kod kojih bolest traje manje od 3 mjeseca,

RTG zahvaćenih zglobova obično se ne koristi u postavljanju dijagnoze reumatoidnog artritisa. On pokazuje promjene koje su vidljive i fizikalnim pregledom: otok mekih tkiva i efuziju zglobova. Dijagnoza se potvrduje karakterističnim promjenama sa tendencijom ka simetričnom zahvatanju.

Punkcija zglobova (u domenu specijaliste) je indikovana kod sumnje na infekcije ili artropatije karakterisane taloženjem kristala (giht- kristala mokracne kiseline, hondrokalcinoza- taloženje kalcijum pirofosfata). Osnovna vrijednost RTG snimaka je procjena obima destrukcije hrskavice i koštanih lezija izazvanih bolešću i praćenje uticaja terapije lijekovima koji mijenjaju tok bolesti ili hirurških intervencija.

2 Comments

  1. sta je iron ferrozine?na izvestaju labaratoriskihanaliza dosta je smanjen?unapred hvala.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.