Glomerularna filtracija

Glomerularna filtracija
Glomerularna filtracija

Stvaranje urina počinje filtracijom tekućina iz plazme glomerularnih kapilara u Bowmanovu čahuru kroz glomerularnu membranu, što se naziva glomerularna filtracija. Glomerularna membrana je sastavljena iz tri sloja:

 • sloj endotelnih stanica kapilara
 • bazalna membrana kapilara
 • sloj podocita – stanica sa nožicama

Iako je deblja od obične kapilame membrane, glomerularna membrana je propustljivija. Razlog većoj propustljivosti je prisustvo:

 • fenestri (prostori između endotelnih stanica)
 • rahle građe bazalne membrane
 • intersticijskih (intercelulamih) pora između nožica podocita.

Iako je  jako propustljiva, glomerularna membrana je i selektivna. Nositelj selektivnosti je veličina pora – 8 nm i proteoglikani bazalne membrane koji su negativno naelektrisani tako da odbijaju anione, a privlače katione. Tako, molekule albumina, iako su manje od promjera pora, ne mogu proći kroz pore jer ih odbija negativan naboj proteoglikana. Zbog toga u glomerularnom filtratu normalno nema proteina.

U toku dana kroz glomerularnu membranu se filtrira 180 litara tekućine. Od toga se samo 1 – 1,5 litar izlučuje, a ostalo se reapsorbira natrag u krv. Glomerularna filtracija iznosi 125 ml/min. Bubrežni protok plazme je 650 ml/min, a filtraciona frakcija je 19 % (to znači da se 19 % plazme filtrira u Bowmanovu čahuru).

Glomerularna filtracija je proizvod koeficijenta provodljivosti i sila koje djeluju na nivou glomerularne membrane, a koji utječu na vrijednost glomerularne filtracije.

Sile koje potiču filtraciju  su:

 • glomerularni hidrostatski pritisak i iznosi 60 mm Hg-a
 • koloidno osmotski pritisak Bowmanove čahure. Iznosi 0 mmHg-a.

Ukupno sile koje potiču filtraciju  su jednake 60 mmHg-a (8 kPa).

Sile koje se suprostavljaju:

 • koloidno – osmotski pritisak plazme. Iznosi 35 mmHg-a
 • hidrostatski pritisak Bowmanove čahure. Iznosi 15 mmHg-a.

Ukupno sile koje se suprostavljaju su jednake 50 mmHg-a.

Razlika između ovih sila od 10 mmHg-a (1,8 kPa) je neto filtracijski pritisak koji uzrokuje filtraciju tekućine iz  plazme u Bowmanovu čahuru.

Pored ove četiri sile, čija promjena može dovesti do promjene glomerularne filtracije (↑GHP  => ↑GF, itd.), na vrijednost glomerularna filtracije utiču i drugi faktori:

 • veličina bubrežnog protoka krvi (ako se poveća, poveća se GHP, a samim time i glomerularna filtracija.
 • Vazokonstrikcija i vazodilatacija aferentne arteriole            (vazokonstrikcija smanjuje, a vazodilatacija povećava glomerularnu filtraciju).
 • Vazokonstrikcija i vazodilatacija eferentne arteriole (vazokonstrikcija povećava, a vazodilatacija smanjuje glomerularnu filtraciju).

1 Trackback / Pingback

 1. Hepatorenalni sindrom | Medicina – Health

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.