Liječenje hipertenzije valsartanom

Val plus
Val plus
Val plus
Val plus

Valsartan (Val i Val plus) je kompetitivni antagonist angiotenzin II receptora, selektivan za njihov AT1 subtip. Specifična selektivna blokada AT1 receptora i konzekutivno antagoniziranje svih efekata ne samo angiotenzina II nego i ostalih komponenata renin-angiotenzin-aldosteron sistema je esencijalno djelovanje valsartana iz kojeg proističu svi njegovi farmakodinamski i terapeutski efekti.

Koristi se kao monoterapija ili u kombinaciji sa HCTZ kod svih tipova renovaskularne i esencijalne hipertenzije.

Valsartan se ne metaboliše na način da bi davao aktivni metabolit, djeluje 24 sata i uzima se samo jednom dnevno.

Kod većine bolesnika nakon upotrebe jednokratne oralne doze početak antihipertenzivnog djelovanja nastupa unutar dva sata. Najveće se sniženje krvnog pritiska, bilo kojom dozom, postiže unutar 2-4 nedelje i održava se tokom dugotrajnog liječenja. Istovremenom primjenom s hidrohlorotiazidom postiže se znatno dodatno sniženje krvnog pritiska.

Valsartan
Valsartan

Kod bolesnika sa kongestivnom srčanom insuficijencijom poboljšava hemodinamiku, uključujući plućni kapilarni pritisak, plućni arterijski dijastolni pritisak i sistolni krvni pritisak, sistemsku vaskularnu rezistenciju i srčani udarni volumen. U kliničkim studijama se pokazalo da valsartan može pomoći u smanjivanju rizika od srčanog zastoja – bolesnici liječeni valsartanom pokazali su značajno poboljšanje znakova i simptoma insuficijencije srca uključujući dispneju, umor, edeme, u odnosu na placebo.

Valsartan se koristi za liječenje hipertenzije i kongestivne srčane insuficijencije. Terapijske doze kreću se od 80 do 320 mg.

Trudnice ne smiju koristiti valsartan, a poseban je oprez potreban kod pacijenata koji primaju visoke doze diuretika jer se može pojaviti simptomatska hipotenzija. Takođe je potreban oprez kod pacijenata sa oštećenjem jetre i bubrega. Moguće najčešće nuspojave jesu vrtoglavica i glavobolja.

Reference

1. Farnettl i sur.: The J-curve phenomenon and the treatment of hypertension: Is there a point beyond which pressure reduction is dangerous; JAMA 265:489,1991

2. Božidar Vrhovac i sur.: Farmakoterapijski priručnik, Zagreb 2007: 225-228.

3. Calhounda i sur.: Treatment of hypersensitive crisis. N Engl J Med 323:1177, 1990.

4. Coope J, Warrender 1986 Randomised trial of treatment of hypertension in elderly patients in primary care. British Medical Journal 293: 2562-2571.

5. Oberman i sur.: Pharmacologic and nitritional treatment of mind hypertension: Changes in cardiovascular risk status. Ann Intern Med 112 (2): 89,1990

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.