Kurkuma popravlja pamćenje - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Kurkuma

Kurkuma popravlja pamćenje

Novo istraživanje naučnika iz Australije otkriva da kurkuma ima odlično djelovanje na pamćenje i da ga može pospješiti već za sat nakon konzumiranja. Aktivni sastojak kurkume, poz­nat i kao kurkumin, ima odlično djelovanje na zdravlje mozga i kognitivne funkcije.

U istraživanju je učestvovalo 60 zdravih odraslih osoba sred­nje životne dobi. Oni su ispun j a- vali upitnik koji je sadržavao pi­tanja o njihovim životnim navi­kama. Učesnici su trebali uzeti suplement kurkumina, a naučnici su njihovo pamćenje testirali prije i poslije uzimanja kurkumina.

Rezultati su pokazali da kur­kumin popravlja pamćenje već nakon jednog sata. Naime, ko­gnitivne funkcije učesnika bile su znatno bolje, njihova cirkula­cija krvi bila je bolja i rjeđe su os­jećali nagle promjene raspoloženja.

Čak su i učesnici koji su pati­li od Alzheimerove bolesti, an­ksioznosti, demencije, razdražljivosti i apatije, osjećali po­zitivne promjene nakon uzimanja suplementa kurkumina.

Učesnici u istraživanju uzi­mali su skoro 700 miligrama kurkumina dnevno u periodu od 12 sedmica. Stručnjaci ističu da se, prije početka uzimanja kurkumina, svakako trebate posavjetovati s ljekarom.

Prethodna istraživanja po­kazala su da osobe koje redovno konzu miraju kurkumin, već na­kon nekoliko mjeseci osjećaju pozitivne zdravstvene promjene. Samo godina redovnog uzi­manja kurkumina dovoljna je da se značajno smanji rizik od nastanka bolesti kardiovasku­larnog sistema.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>