U BiH na dijalizi 2800 osoba - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Hemodijaliza

U BiH na dijalizi 2800 osoba

U BiH čak 2.800 osoba oboljelo je od hroničnih bu­brežnih bolesti, zbog čega smo među zemljama regiona s najvećim brojem takvih pacijenata. Ovi podaci su za­brinjavajući i ukazuju na to da je neophodno poduzima­nje hitnih mjera da bi se zaustavio enormni porast hemodijaliznih pacijenata kojih, kada je FBiH u pita­nju, najviše ima u Sarajevu, Tuzli i Zenici, a u RS u Bjeljini.

Na simpoziju ,,Transplantacija bubrega u BiH – jučer, danas, sutra“, koji je održan  u Sarajevu u organizaciji Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Klinike za hemodijalizu KCUS-a i Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj, istak­nuto je da su svi hemodijalizni centri pretrpani i rade u četiri smjene, upravo zbog zabrinjavajućeg broja bu­brežnih bolesnika.

Simpozij je, kako je na­glasila predsjednica Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplanta­ciju bubrega u BiH, prof. dr. Halima Resić, organiziran povodom Svjetskog dana bubrega, a namjera je da broj pacijenata na dijalizi bude smanjen te da proces tran­splantacije krene tempom kakav je u državama regije, prvenstveno u Hrvatskoj.

Doktorica Resić je nagla­sila da je, prema registru, od 2.800 pacijenata koji su na dijalizi, njih 40 posto starije od 65 godina. Dodala je i da je oko 700 pacijenata u BiH kandidat za kadaveričnu transplantaciju.

Direktorica Centra za transplantacijsku medicinu FBiH, prim. dr. Lada Sarajlić kaže da je na listi čekanja za transplantaciju bubrega 226, a na listi za jetru 11 paci­jenata.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>