Plućna embolija
Interna

Klinička slika plućnog embolizma

Klinička prezentacija plućnog embolizma zavisi od veličine embolusa, njegove lokacije u pulmonalnoj cirkulaciji, prisustva ili odsustva pulmonalne infarkcije, te stanje postojeće kardiopulmonalne rezerve. Pacijenti mogu imati i atipične karakteristike uključujući atrijalnu fibrilaciju, neobjašnjivo teško disanje, […]