Dijagnostički testovi kod prsne boli
Interna

Dijagnostički testovi kod prsne boli

Premda ishemiju miokarda obično prate elektrokardiografske promjene, mnogi pacijenti imaju normalne EKG-krivulje između napadaja, a neke krivulje mogu biti normalne čak tijekom napadaja. Dijagnostički testovi kod prsne boli Do depresije ST-segmenta, uzrokovane ishemijom miokarda, dolazi […]