Smrtonosne tjelesne povrede


Član 254 Zakona o krivičnom postupku:
1. U svom mišljenju vještaci će naročito navesti
a. koji je neposredni uzrok smrti,
b. šta je taj uzrok izazvaio i
c. kada je smrt nastupila.

2. Ako je na lešu nađena kakva povreda,
a. utvrdiće se da li je tu povredu nanio ko drugi,
b. čime, na koji način,
c. koliko vremena prije nego što je smrt nastupila i
d. da li je ona prouzrokovala smrt.
e. Ako je na lešu nađeno više povreda, utvrdiće se da li je svaka povreda izvršena istim sredstvom i koja js povreda prouzrokovala smrt, a ako je više povreda smrtonosnih, koja je od njih ili koje su svojini skupnim djelovanjem bile uzrok smrti.

3. Utvrditi da li je smrt prouzrokovana samom vrstom ili opštom prirodom, povrede ili zbog ličnog svojstva ili naročitog stanja organizma povrijeđenog ili zbog slučajnih okolnosti ili okolnosti pod kojima je povreda izvršena.

U slučajevima smrtonosnih tjelesnih povreda i kada se pretpostavlja postojanje nasilne smrti, forenzično anatomski treba raspraviti slijedeća pitanja:
1. UZROK SMRTI (CAUSA MORTIS)
Uzrok smrti je nasilno tjelesno oštećenje (laesio valetudinis violenta) ili prirodno, koje proizvodi smrt. Uzrok smrti je nasilan (mors violenta), kada je smrt nastala usljed nasilnog tjelesnog oštećenja.
Uzrok smrti može biti jedan jedini (singularan) ili mogu biti dva ili više uzroka smrti.
Pluralni uzroci smrti su uporedni ili uzastopni:
– uporedni, što znači da su po svom postanku samostalni, po svom razvitku naporedni i u svome dejstvu se uzajamno dopunjuju,
– uzastopni, međusobno zavisni i proizlaze jedan iz drugoga i u svom dejstvu se dopunjuju.
Uzroke smrti ne treba brkati sa uslovima i povodom smrti.
– Uslov smrti (conditio mortis) samo potpomaže djelovanje uzroka smrti, dok
– Povod smrti (occasio mortis) isključivo podstiče djelovanje uzroka smrti.
Shodno formulaciji pomenutog člana Zakona o krivičnom postupku, u slučajevima smrtnih povreda i postojanja nasilne smrti, potrebno je utvrditi:
– neposredni uzrok smrti,
– šta je taj uzrok izazvalo,
– vrijeme smrtnog povrijeđivanja, to jest kada je smrt nastupila.
2. SMRTONOSNA POVREDA
Ako je na lešu nađena kakva povreda, onda treba utvrditi.
– da li je tu povredu nanio neko drugi, dakle utvrditi porijeklo povrede, da li je nanijeta tuđom krivicom, sopstvenim djelanjem ili slučajnim događanjem
– čime je ta povreda nanesena i na koji način (tupim, oštrim, šiljatim, vatrenim oruđima)
– kada je nanijeta, odnosno koliko vremena prije smrti.
– U pogledu vremena smrti, umiranje se može vremenski poklapati sa povrijeđivanjem, ili uskoro poslije povrijeđivanja ili danima, nedeljama ili mjesecima poslije povrijeđivanja
– da li je ta povreda prouzrokovala smrt.

Ako je na lešu nađeno više povreda, sudsko medicinski vještak treba utvrditi:
– sredstvo i da li je svaka od utvrđenih povreda nanesena istim sredstvom;
– koja je od tih povreda prouzrokovala smrt,
– Ako je viša povreda smrtonosnih, onda ljekar vještak treba odgovoriti, koje od tih povreda su svojim zajedničkim djelovanjem prouzrokovale smrt.

3. KRVIČNO PRAVNA PROCJENA SMRTONOSNIH TJELESNIH POVREDA.
Kod krivično pravne procjene smrtonosnih tjelesnih povreda dolaze u obzir naročite okolnosti a to su:
– sama vrsta i opšta priroda povrede;
– lično svojstvo i naročito stanje trgantzm povrijeđenog;
– slučajne okolnosti ili okolnosti pod kojima je povređivanje izvršeno.

Da li je smrt prouzrokovan samom vrstom ili opštom prirodom povrede nameće vještaku zadatak, prvo, da utvrdi smrtonosnu povredu, i drugo, da razlikuje
– apsolutno smrtonosnu od
– relativno smrtonosna povrede.

Lično svojstvo (ili individualno) organizma znači trajni, odnosno urođeni tjelesni sklop, kao na primjer: najranije djetinjstvo, najpoznija starost, tinikolimfetični, hipoplastični status, synostosis prematura. Ta lična, individualna svojstva imaju odrađenu ulogu prilikom kvalifikacije tjesnih povreda, jer ona mogu da utiču na nastanak težih posljedica. U takvim slučajevima ljekar mora da kvalifikuje povredu po njenim karaktera, a težu posljedicu da objasni uticajem ličnog svojstva. Da li je lično svojstvo imalo uticaja na smrtni ishod, dolazi u pitanje onda, kada postoji nesrazmjera između povrede i smrti.

– Npr. Prematurna sinostoza – prijevremena sraslost šavova uslovljava čitav niz deformacija lobanje i doprinosi nastupu naprasne smrti pri povećanom intrakranijalnom pritisku na moždane centre, kod oboljenja i povreda koja izazivaju hiperemiju mozga ili jači edem mozga.
– Na primjer pri ispitivanju osjetljivosti na peniciln i nastupa smrti u toku ili neposredno nakon toga, urođena preosjetljivost na medikament kao lično svojstvo organizma, može nam objasniti uzrok smrti, jer sam ubod iglom niti injekcijom ne bi prouzrokovali smrt.
– Timiko-limfatička konstitucija kao lično svojstvo organizma samaa za sebe nije uzrok trenutne naprasne smrt, već je samo jedan od činilaca, čiji istovremeni sticaj može proizvesti naprasnu smrt. Sudsko medicinski značaj timiko limfatička konstitucije ogleda se u smanjenjoj otpornosti prema noksama uopšte i dispoziciji za naprasnu smrt.

Naročito stanje organizma podrazumjeva prolazno, odnosno stečeno patološko stanje.
Prolazna fiziološka stanja su
– menstruacija,
– graviditet,
– stanje varenja,
– uzbuđenje,
– naprezanje,
– defekacija,
– polno opštenje,
– trudnoća,
– laktacija itd.
Patološka stečene stanja su na primjer
– uticaj istovremene povrede i grizlice želuca.
– Ili smrt usljed izliva krvi u lobanjinu duplju, iz prsnuća aneurizme krvnog suda prilikom pada, nakon zadobijenoj šamara. U ovom slučaju do smrti je došio usljed naročitog stanja povrijeđenog, to jest stanja njegovih krvnih sudova koje je postojalo u vrijeme povređivanja.
– Slična je situacija i u slučajevima povrede hemofiličara.

Ocjenjivanje postojanja slučajnih okolnosti pod kojima je povreda isvršena, odnosno pod kojima je smrt prouzrokovana vrši se na osnovu isljednjenja, na primjer smrt za vrijeme ili poslije svađe bračnih sukoba, itd. Strah, uzbuđenje, svađe i jake emocije mogu dovesti do težih posljedica,[/lang_ba]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.