Rectum

Rectum
Rectum

Rectum
Rectum

Rektum je dio debelog crijeva koji se proteže od kolon sigmoideuma do anusa. Započinje u nivou 3. sakralnog pršljena i silazi po stražnjem zidu male zdjelice. Prati zavoj sakralne kosti, praveći krivinu sa konkavitetom prema naprijed i gore, koja se označava kao fleksura sakralis. Došavši do vrha prostate kod muškarca, odnosno do gornjeg dijela vagine kod žena, pravi drugu krivinu sa konkavitetom prema natrag. To je fleksura perinealis. Rektum se dijeli na pars pelvina i pars ili kanalis analis. Granicu između ova dva dijela čini m. levator ani kroz koji rectum prolazi. Oko 6 cm iznad analnog otvora nalazimo na desnoj strain rektuma jedan nabor koji je označen kao plika transverzalis. Dvije plike imamo i na lijevoj strain rektuma, ali one nisu konstantne kao plika transverzalis. Neposredno iznad analnog otvora nalazi se proširenje rektuma označeno kao ampula rekti.

Pars pelvina rekti ima različite odnose kod muškaraca i kod žena. Kod muškaraca, prednja strana je pokrivena peritoneumom koji se prebacuje na mokraćni mjehur, te se formira udubljenje nazvano ekskavacijo rektovesikalis. U donjem dijelu, pars pelvina je u odnosu sa fundusom vesike urinarije, a bočno sa duktus deferens i vesikule seminales. Ispod vesike, prednja strana rektuma je u odnosu sa prostatom. Kod žena peritoneum sa prednje strane rektuma prelazi na stražnju stranu vagine i uterusa, pri čemu se formira udubljenje nazvano ekskavacijo rektouterina. Ispod toga rectum je sa prednje strane u odnosu sa stražnjim zidom vagine. Između rektuma i vagine nalazi se vezivna pregrada označena kao septum rektovaginale. Stražnja strana rektuma je i kod muškaraca i kod žena prislonjena na os sacrum i os kokcigis.

1 Trackback / Pingback

  1. Canalis analis

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.