Ventriculus quartus

Ventriculus quartus
Ventriculus quartus
Ventriculus quartus
Ventriculus quartus

Ventriculus quartus

Četrvta moždana komora je centralna šupljina rombencephalona. Smještena je između malog mozga i moždanog stabla. Pruža se od kaudalnog dijela aqueductusa cerebri do rostralnog dijela centralnog kanala kičmene moždine. Na njoj se razlikuju prednji zid ili pod i stražnji zid ili krov.Prednji zid ili pod četvrte moždane komore gradi fossa rhomboidea, koja leži na dorzalnoj strani produžene moždine i mosta. Bočno, prednji zid ograničavaju pedunculi cerebellares superiores et inferiores.Stražnji zid ili krov četvrte moždane komore (tegmen ventriculi quarti) ima dva dijela, rostralni i kaudalni. Rostralni dio se nalazi između mosta i malog mozga, a čine ga: velum medullare superius, fastifium i velum medullare inferius. Velum medullare superius je tanka, trouglasta epitelijalna opna razapeta između gornjih krakova malog mozga. Vrh gornjeg vela upravljen je prema naprijed i gore, a baza mu se spaja sa prednjim dijelom vermisa cerebelli koji nosi naziv lingula. Fastigium predstavlja centralni dio krova četvrte moždane komore. Njega ograničavaju velum medullare superius – rostralno i velum medullare inferius – kaudalno. Velum medullare inferius je pravougana epitelijalna opna koja je rostralno srasla sa nodulusom cerebelli, a kaudalno, svojim istanjenim dijelom prelazi u kaudalni dio krova četvrte moždane komore. Kaudalni dio krova četvrte moždane komore leži dorzalno od produžene moždine, a čini ga tanka ependimna ploča – lamina tectoria ventriculi quarti. Ona ima oblik trokuta sa vrhom okrenutim prema dolje. Obložena je duplikaturom meke moždanice sa kojom obrazuje horoidnu opnu četvrte moždane komore (tela choroidea ventriculi quarti). Lateralni rub telae choroideae je zadebljao i spušta se do poda romboidne jame, te se spaja sa njim u vidu bjeličaste trake označene kao taenia choroidea. Desna i lijeva taenia choroidea se spajaju u predjelu donjeg ugla komore i grade uzanu opnu (obex) koja zatvara donji ugao. Na kaudalnom dijelu krova četvrte moždane komore nalaze se tri otvora, središnji i dva bočna. Središnji (apertura mediana) nalazi se dorzorostralno od obexa fossae rhomboideae. Preko njega, četvrta moždana komora komunicira sa cisterna cerebellomedullaris posterior. Lateralni, parni otvori (apertura lateralis) nalaze se u predjelu lateralnog recesusa. Preko ovih otvora šupljina četvrte moždane komore komunicira sa cisterna pontocerebellaris. Takođe, plexus choroideus koji se produžava u lateralni recesus prominira kroz lateralne otvore u subarahnoidni prostor. Otvori na krovu četvrte moždane komore imaju ogroman anatomski i klinički značaj,jer predstavljau jedini put cirkulacije likvora iz ventrikularnog sistema u subarahnoidni prostor.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.