Cirkulacija

Lokalni protok
Lokalni protok

Lokalni protok
Lokalni protok

Jedno od glavnih svojstava cirkulacije je sposobnost svakog tkiva da regulira vlastiti protok u cilju zadovoljavanja vlastitih potreba:

 • dopremanje kisika i hranjivih materija,
 • odstranjivanje C02 i drugih produkata metabolizma
 • dopremanje hormona i drugih produkata,
 • održavanje sastava i koncentracije elektrolita.

Regulacija lokalnog krvnog protoka

Lokalni protok se u tkivu regulira kao određena najmanja količina krvi koja je dovoljna za zadovoljavanje vlastitih potreba. Različita tkiva imaju različitu veličinu lokalnog protoka, a to zavisi od metaboličkih aktivnosti u tim tkivima.

Kontrola lokalnog protoka se odvija na dva načina:

 • akutna i
 • dugoročna.

Akutni nadzor lokalnog krvnog protoka

Akutni nadzor lokalnog krvnog protoka predstavlja brze promjene u stupnju kontrakcije arteriola i prekapilarnih sfinktera, a zasniva se na nivou metaboličkih procesa koncentracije kisika.

Ako se u nekom tkivu poveća metabolizam, dolazi do povećane potrošnje kisika i smanjenja njegove koncentracije što za posljedicu ima relaksaciju prekapilarnih sfinktera i arteriola, a to dovodi do povećanja lokalnog protoka. Ovo povećanje, odnosno smanjenje lokalnog protoka i njegovu zavisnost od nivoa metabolizma i koncentracije kisika objašnjavaju dvije teorije:

 • Vazodilatacijska teorija: U toku povećanja metaboličkih aktivnosti dolazi do povećanja potrošnje 02 u tkivima, što dovodi do oslobađanja vazodilatacijskih tvari iz tkiva (adenozin, H, K, C02). Oni dovode do vazodilatacije arteriola i prekapilarnih sfinktera, a samim time i do povećanja lokalnog protoka.
 • Teorija potrebe za kisikom: Kisik je neophodan za održavanje kontrakcije prekapilarnih sfinktera. Ako uslijed povećanja dođe do pada koncentracije kisika, javit će se relaksacija prekapilarnih sfinktera i povećat će se lokalni protok

Na vrijednost lokalnog protoka utiče i promjena arterijskog pritiska. Ako se poveća arterijski pritisak, to će u prvi mah dovesti do povećanja lokalnog protoka, ali će se njegova veličina brzo vratiti na normalnu, iako pritisak i dalje ostaje visok.

Ovo se naziva autoregulacija lokalnog protoka, a nju objašrijavaju dvije teorije:

 • Metabolička teorija: Sa povećanjem pritiska, povećava se protok kroz tkiva, a samim tim i koncentracija kisika. To dovodi do vazokonstrikcije arteriola i prekapilarnih sfingtera i protok se smanjuje
 • Miogena teorija: Porastom pritiska povećava se koncentracija kisika koji pojačava snagu  kontrakcije prekapilarnih sfinktera i protok se smanjuje.

Dugoročna regulacija krvnog protoka

Dugoročna regulacija krvnog protoka predstavlja, za razliku od akutne kontrole, dugotrajnije promjene u smislu: promjene veličine i broja krvnih žila. Glavni faktor koji određuje stepen prokrvljenosti nekog tkiva je koncentracija kisika. Ako je ona niska poveća se broj krvnih žila, a ako je visoka desit će se obratno.

Angiogeneza, odnosno stvaranje novih krvnih žila se javlja usljed oslobađanja angiogenetskih faktora iz:

 • Tkiva koja brzo rastu (tumori)
 • Ishemičnih tkiva
 • Tkiva sa visokim nivoom metabolizma.

Poznato je oko 13 angiogenetskih faktora. To su mali peptidi od kojih su najbolje proučena tri:

 • Angiogenin
 • Faktor proliferacije fibroblasta
 • Faktor proliferacije endotelnih stanica

Nove krvne žile nastaju iz venula, a rijetko iz kapilara. One nastaju tako što se otapa bazalna membrana venula, a zatim endotelne stanice rastu u vidu tračaka, prema izvoru angiogenetskog faktora. Ti tračci stanica se međusobno spajaju formirajući kanale od kojih nastaju kapilari ili veće krvne žile u zavisnosti od potreba tog tkiva.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.