URAČUNLJIVOST


(čl.12 KZ SFRJ)
Uračunljivost je takvo psihičko stanje, koje omogućuje učiniocu shvatanje značenja svoga djela (mogućnost rasuđivanja) i upravljanje svojim postupcima (mogućnost odlučivanja). Uračunljivost je svojstvo izvjesne ličnosti da može odgovarati za svoje ponašanje.

Neuračunljivost (irresponsabilitas) je određeno psihičko stanje počinitelja u momentu izvršenja krivičnog djela, čiji su uzroci
 biološkog karaktera (trajno ili privremeno duševno stanje, privremena duševna poremećenost i zaostali duševni razvoj) i
 psihološkog karaktera (nemogućnost rasuđivanja – shvatanja svog djela i nemogućnost odlučivanja – upravljanja svojim postupcima).

U smislu Krivičnog zakona, neuračunljivost je nesposobnost procjene značaja svoga djela, ili nesposobnost za upravljanje svojim postupcima usljed:
– trajnog ili privremenog duševnog obolenja;
– privremena, duševna poremećenost, ili
– zaostalog duševnog razvoja.
Trajna ili privremena duševna obolenja su stanja patološkog karaktera. Trajno duševno obolenje označuje takvo obolenje koje je neizlječivo i kojem se trajanje ne može unaprijed odrediti, dok za privremeno duševno obolenje postoji mogućnost poboljšanja i pojavljuju se periodično.

Privremene duševne poremećenosti su prolazna stanja poremećaja svijesti kraćeg trajanja, kao što su abnormalne reakcije nakon jakih afekata, somnabulna, hipnotička stanja, bunilo nakon sna, kao i stanja nakon intoksikacija alkoholom, poslije potresa mozga, sumračna stanja itd.

Neuračunljivost postoji samo, kada postoji najmanje jedan biološki ili jedan psihološki osnov neuračunljivosti s tim da između njih mora postojati uzročna veza.

SMANJENA URAČUNLJIVOST postoji, ako je u vrijeme izvršenja krivičnog djela, usljed trajnog ili privremenog duševnog oboljenja, privremene duševne poremećenosti ili zaostalog duševnog razvoja, sposobnost učinioca da shvati značaj svoga djela, ili mogućnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena. Prema tome smanjena uračunljivost se razlikuje od neuračunljivosti samo po psihičkim uzrocima. Kod neuračunljivosti mogućnost rasuđivanja, to jest shvatanja svoga djela, i mogućnost odlučivanja, to jest upravljanja svojim postupcima je isljučena, dotle, kod smanjene uračunljivosti, mogućnost shvatanja svoga djela, i mogućnost upravljanja svojim postupcima nije isključena, ali je bitno smanjena.

Za kažnjivost krivičnih djela bitan je uslov uračunljivosti.
– Uračunljivost podrazumijeva potpunu sposobnost shvatanja značaja i posljedica svojih postupaka, predstavlja duševnu zrelost i duševno zdravlje, povlači potpunu kažnjivost.
– Bitno smanjena uračunljivost podrazumjeva djelomičnu, odnosno bitno smanjenu sposobnost shvaćanja svoga djela i upravljanja postupcima, povlači smanjenu kažnjivost.
– Neuračunljivost pođrazumjeva potpunu nesposobnost shvatanja svoga djela i upravljanja svojim postupcima, povlači nekažnjivost, odnosno isključuje krivičnu odgovornost.

Zadatak sudsko medicinskog vještačenja je utvrđivanje postojanja ili nepostojanja duševnog zdravlja ili duševnog obolenja, kako u krivičnim djelima, tako i u građanskim sporovima.

Učinilac je krivično odgovoran, ako se upotrebom alkohola, droga ili na drugi način doveo u stanje u kome nije mogao shvatiti značaj svoga djela ili upravljati svojim postupcima, ako je prije nego što se je doveo u to stanje djelo bilo obuhvaćeno njegovim umišljajem, to jest da je bio svjestan i bio dužan da u takvom stanju može učiniti krivično djelo. Upotrebom alkohola ili droga, čovjek sam sebe dovodi u stanje privremene duševne poremećenosti. Učinilac krivičnog djela u stanju takve alkoholisanosti, odgovoran je kao i svako drugo lice, ali pod uslovom, da je prije nego što se opio bio dužan i bio svjestan, da u takvom stanju može učiniti krivično djelo.
U teoriji ovo je poznato kao accionis liberae in causa.[/lang_ba]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.