Akutni spinalni sindromi

Akutni spinalni sindromi
Akutni spinalni sindromi
Akutni spinalni sindromi
  • Akutno oštećenje kičmene moždine može biti kompletno ili parcijalno.  Kod kompletnog oštećenja tj. transekcije kičmene moždine oštećene su sve strukture određenih segmenata kičme dok su kod parcijalnog oštećenja zahvaćene samo određene strukture u transverzalnom nivoima  kičmene moždine.
  • Najčešći uzroci akutnog oštećenja  kičmene  moždine su traume, metastazni ekstraduralni tumori, akutni mijelitisi (mijelopatije), infarkt kičmene moždine koji nastaje uslijed tromboze arterije spinalis anterior, hematomijeljja , subduralna ili epiduralna hemoragija.

Parcijalna transverzalna  lezija kičmene moždine

  • Sindrom hemisekcije kičmene moždine Brown-Sequard-U izuzetnim slučajevima  dolazi do hemisekcije kičmene moždine koja dovodi do nastanka slabosti ekstremitteta i oštećenja dubokog senzibiliteta na strani lezije (prekid ipsilateralnih puteva- piramidnog i zadnjih funikula). Na suprotnoj strani  postoji neosjetljivost za bol , toplo i hladno (oštećenje ukrštenog spinotalamičnog puta)
  • Siringomijelija može nastati poslije trauma kičmene moždine, poslije resorpcije krvi izlivene u kičmu. Ovakva promjena dovodi do oštećenja senzitivnih vlakana lateralnog spinotalamičnog trakta koja se ukrštaju u centralnoj sivoj masi . Otuda  u dogovarajućim dermatomima dolazi do ispada senzibiliteta za bol i temperaturu. Senzibilitet za lak dodir, vibracije i položaj ostaje očuvan u oštećenim dermatmoma. Zbog pritiska na prednje rogove nastaju oštećenja donjeg motornog neurona u oštećenim segmentima kičmene moždine,ali sa  proširenjem šupljine dolazi i do oštećenja i piramidnog puta

  • Sindromi  medularnog konusa i kaude– Medularni konus je terminalni dijo kičmene moždine (obuhvata poslednja tri sakralna i kokcigealni segment). Povrede ovog dijela kičmene moždine (prelom L1, tumori) dovode do inkontinecije mokraće i fecesa, impotencije i oštećenja senzibiliteta u perianalnoj i perigenitalnoj regiji (zona anestezije u vidu jahaćih čakšira). Kod ovog sindroma motorni deficit nije izražen. Cauda equina polazi od drugog lumbalnog pršljena ide naniže i veoma je izložena prolabiranim diskusima koji su u toj visini najčešći. Paralize su po pravilu asimetrične kao i ispad senzibiliteta perianogenitalno. Manji je stepen oštećenja sfinktera

Aksijalna lokalizacija spinalnih lezija

Nivo

Lezije

Motorni

ispadi

Refleksi Senzibilitet Autonomna disfunkcija
Pozicioni

/vibracioni

Bol/ temp. Disfunkcija mokraćne

bešike

Bradikardija

Hipotenzija

C3/C5 spastična

kvadriplegija

GE+++

DE+++

prisutna prisutna
C5/C7 spastična kvadriplegija GE –

DE+++

prisutna prisutna
Th2-L1 spastična paraplegija GE +

DE +++

prisutna /
Sindrom

Kaude

parapareza

asimetrična

GE+

DE-

prisutna /

Metastazni ekstaduralni tumori

  • spadaju u najčešće uzroke akutnih spinalnih sindroma .  Simptomi su skoro uvjek posljedica kompresije ekspanzivne mase  u tijelu pršljena na kičmenu moždinu. Njačešće su to metastaze karcinoma pluća, dojke, prostate i limfomi. U 50%  ovih bolesnika metastaze su u torakalnom dijelu kičme, 15% u vratnom , 15% u lumbalnom dijelu a u ostalih 10% u skaralnim dijelu.  U 95% bolesnika javlja se bol u leđima ili je lokalizovan na mijestu tumora, i traje nekoliko dana do nedelja  prije pojave neuroloških simptoma. Pogoršanje nastaje naglo i posledica je kolapsa pršljena koji je praćen vrlo intenzivnim bolom i progresivnim neurološkim deficitom.
  • Kompresivna mijelopatija kod metastaznih tumora kičmene moždine zahtijeva urgentnu dijagnostiku i terapiju. Osnovni princip je sprečiti progresiju koja, ukoliko se ne interveniše blagovremeno, dovodi  do potpune transverzalne lezije kičmene moždine.
  • Radiografija  prikazuje postojanje promijene na pršljenu. NMR kičme ili mijeleloskener su dijagnostičke metode izbora.
  • Terapija-Primjena visokih  doza kortikosteroida (dexason-10-30mg dnevno) značajno poboljšava stanje, svakako privremeno.  Neophodna je konsultacija neurohirurga i onkologa radi dogovora u pogledu dalje terapije. Kod većine bolesnika primenjuje se zračna terapija.
FAKOMATOZE Početak Nasleđe Okulokutane manifestacije Neurološke manifestacije Kliničke karakteristike
Neurofibromatoza

(Von Reclikghausen)

Adultno doba AD (defekt na 17 hromoz., mutacija na neurofibromin genu) Subkutani neurofibromi, caffe au lait  promene, anomalije irisa, hamartomi Cerebralni, spinalni i periferni tu (meningeom, švanom, gliom, neurofibrom Znaci lokalne

kompresije,

epi, demencija, skolioza

Bilateralni akustični neurinom 10-30god. AD(defekt 22 hromozom mutacija na merlin genu Nurofibromi Biltaralni akustični švanom, gliom, meningeom Gluvoća
Tuberozna skleroza (Bourneville) 1-3g. AD 16hrom. mutacija tuberin gena, 9 hromozom Adenoma sebaceum (lice), hipopigmentacije

tu retine

Peraventri-

kularna glioza, kalcifikacije

Epi (inf. spazmi),

mentalna retardacija

Encefaslofacijalna angiomatoza (Sturge Weber) Dijeca, rano adultno doba Sporadično Kapilarni nevusi (V), kožni angiomi,

glaukom

Ipsilateralni kalc. Angiomi, česta PO, česta hemiatrofija Epi, neurol.

simptomi,

mentalna retardacija

Cerebeloretinalna  angiomatoza

(Von Hippel Lindau)

Rano adultno doba AD mutacija TSG na 3 hromozomu Hemangioblastom retine, pankreasa,

bubrega

Cerebelarni hemangioblastom Ataksija, porast IP
Ataksija-teleangiektazija

(Loius-Bar)

Diječiji uzrast AR Kutane i konjuktivalne teleangiektazije Cerebelarna atrofija Ataksija, retardacija, IgA deficijencija
Sindrom Gorlin Goltz Rano adultno doba / Ciste u vilici, multiple promene bazalnih ćelija Dilatacija komora, kalcifikacija falksa Epi
Racemozna retinocerebralna angiomatoza

(Wyburn-Mason)

Diječiji uzrast / Unilat. retinalna vaskularna malfor.;moguće su iste promene i na licu Malformacije moždanog stabla Spastična slabost

1 Trackback / Pingback

  1. neurofibromin

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.