EDSS – KURTZKE-ova skala

multipla skleroza

multipla skleroza
multipla skleroza

NIVOI OŠTEĆENJA I ONESPOSOBLJENJA KOD OSOBA SA MULTIPLOM

SKLEROZOM: KURTZKE-ova skala nivoa neurološkog oštećenja po funkcionalnim sistemima (FS)

A. PIRAMIDALNE FUNKCIJE

0  =  Normalne

1  =  Abnormalni znaci bez onesposobljenja

2  =  Minimalno onesposobljenje

3  =  Umjerena parapareza ili hemipareza, teška monopareza

4  =  Teška parapareza ili hemipareza, umjerena kvadripareza, ili monoplegija

5  =  Paraplegija, hemiplegija ili teška kvadripareza

6  =  Kvadriplegija

V =  Nepoznato

B. CEREBELARNE FUNKCIJE

0  =   Normalne

1  =  Abnormalni znaci bez onesposobljenja

2  =  Blaga ataksija

3  =  Umjerena ataksija trupa ili ekstremiteta

4  =  Teška ataksija svih ekstremiteta

5  =  Nesposobnost da izvodi koordinirane pokrete zbog ataksije

V =  Nepoznato

X = Koristi se nakon bilo kojeg broja ( 0 – 5 ) da ukaže da slabost ( stepena 3 ili više na piramidalnim funkcijama ) utiče na testiranje ekstremiteta

C. FUNKCIJE MOŽDANOG STABLA

0  =  Normalne

1  =  Samo znaci (nedovoljan nistagmus ili  okularna dismetrija)

2  =  Srednji nistagmus ili drugo blago onesposobljenje

3  =  Jaki nistagmus ili teška ekstraokularna slabost ili umjerena onesposobljenost drugih kranijalnih nerava

4  =  Teška dizartrija ili druga teška onesposobljenja

5  =  Nesposobnost da guta ili govori

V =  Nepoznato

D. SENZORNE FUNKCIJE

0 = Normalne

1 = Otkriveni ispadi vibracija ili pisanja figura u jednom ili dva ekstremiteta

2 = Blago smanjenje osjeta dodira, bola ili položaja i/ili osnovni gubitak vibracija u jednom ili dva ekstremiteta ili samo smanjenje vibracija (pisanje figura) u 3 ili 4 ekstremiteta

3 = Umjereno smanjenje u dodiru i bolu ili osjećaju položaja i/ili osnovni gubitak vibracija u 1 ili 2 ekstremiteta; ili umjereno smanjenje za osjećaj bola i dodira i/ili umjereno smanjenje u svim  proprioceptivnim testovima u 3 ili 4 ekstremiteta.

4 = Značajno smanjenje u dodiru ili bolu ili gubitak propriocepcije, sam ili kombinovano, u 1 ili

2 ekstremiteta; umjereno smanjenje dodira i bola i / ili teško proprioceptivno smanjenje u više od  2 ekstremiteta.

5 = Gubitak (osnovni) senzacija u  1 ili 2 ekstremiteta ili umjereno smanjenje u dodiru ili bolu i/ili gubitak propriocepcije za većinu tijela ispod glave.

6 = Gubitak ( osnovni ) senzacija ispod glave.

V = Nepoznato

E. FUNKCIJA MJEHURA I DEBELOG CRIJEVA

0 = Normalna

1 = Blaga slabost mokraćne bešike, urgencija ili retencija

2 = Umjerena slabost, urgencija, retencija i bešike i crijeva ili rijetka urinarna inkontinencija

3 = Frekventna urinarna inkontinencija

4 = Potreba skoro konstantne kateterizacije

5 = Gubitak funkcije mokraćne bešike

6 = Gubitak funkcije crijeva i mokraćne bešike

V = Nepoznato

F. VIZUELNE ( ILI OPTIČKE ) FUNKCIJE

0 = Normalan vizus

1 = Skotomi i korigovani vizus koji je bolji nego 20/30

2 = Lošiji vid sa maksimalno korigovanim vizusom od 20/30 do 20/59

3 = Lošiji vid sa velikim skotomima i umjereno smanjenje vidnog polja sa maksimalno korigovanom oštrinom vizusa od 20/60 do 20/99

4 = Lošiji vid sa značajnim smanjenjem  vidnog polja i maksimalnom korigovanom oštrinom vizusa od 20/60 do 20/200; ocjena 3 plus maksimalna oštrina vida na boljem oku od 20/60 ili manje

5 = Lošiji vid sa maksimalnom korigovanom oštrinom vizusa manjom nego 20/200; ocjena 4 plus maksimalna oštrina vizusa na boljem oku od 20/60 ili manje

6 = Ocjena 5 plus maksimalna oštrina vizusa na boljem oku od 20/60 ili manje

V = Nepoznato

X = Dodano ocjenama od 0-6 za prisustvo temporalne bljedoće.

G. MENTALNO FUNKCIONISANJE

0 = Normalno

1 = Samo poremećaji raspoloženja (ne utiču na DSS )

2 = Blagi ispadi mišljenja

3 = Umjereni ispadi mišljenja

4 = Značajni ispadi mišljenja (umjereni hronični moždani sindrom)

5 = Demencija ili teški ili neodgovarajući  moždani  sindrom

V = Nepoznato.

DRUGE FUNKCIJE

0 = Nema

1 = Bilo koji neurološki nalaz koji doprinosi MS-u (objasniti)

V= Nepoznat

Expanded Disability Status Scale (EDSS)

PROŠIRENI SKOR STEPENA ONESPOSOBLJENOSTI U OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE (Kurtzke)

 • 0.0 Normalan neurološki nalaz (svi stepeni 0 u FS).
 • 1.0 Nema onesposobljenja, minimalni znaci u jednom FS (stepen 1 isključujući mentalne funkcije).
 • 1.5 Nema onesposobljenja, minimalni znaci u više od jednog FS (više nego 1 stepen, isključujući mentalnu funkciju stepena 1).
 • 2.0 Minimalno onesposobljenje u jednom FS (jedan FS stepena 2 drugi 0 ili 1).
 • 2.5 Minimalno onesposobljenje u dva FS (dva FS stepena 2, ostali stepena 0 ili 1).
 • 3.0 Umjereno onesposobljenje u jednom FS ( jedan FS stepena 3, ostali stepena 0 ili 1), ili mala  onesposobljenost u 3 ili 4 FS (3/4 FS stepena 2, ostali 0 ili 1) uz potpunu pokretnost.
 • 3.5 Potpuna pokretnost sa umjerenim onesposobljenjem u 1 FS (jedan FS stepena 3) i 1 ili 2 FS stepena 2; ili 2 FS stepena 2; ili 2 FS stepena 3; ili 5 FS stepena 2 (ostali 0 ili 1).
 • 4.0 Potpuna pokretnost bez pomoći, nezavisan više od 12 sati dnevno, uprkos relativno teškoj onesposobljenosti koja se sastoji od jednog FS stepena 4 (ostali 0 ili 1), ili kombinacija manjih stepena koja se proteže na ograničenja iz prethodnih  koraka i treba da je u mogućnosti da hoda bez pomoći ili odmora otprilike 500 metara.
 • 4.5 Potpuna pokretnost bez pomoći većinu dana, ponekada zahtijeva minimalnu pomoć; karakteriše se relativno teškom  onesposobljenošću, koja se sastoji od jednog FS stepena 4  (drugi 0   ili 1)  ili kombinacija manjih stepena uključujući i ograničenja prethodnih koraka. Može da hoda otprilike 300 metara.
 • 5.0 Pokretan bez pomoći i odmora oko 200 metara; onesposobljenost dovoljna da ošteti aktivnosti svakodnevnog života ( na pr. da radi čitav dan bez specijalnih olakšica). (Obično ekvivalenti su samo  jedan FS stepena 5, drugi 0 ili 1; ili kombinacija manjih stepena  koja obično prevazilazi specificirano iz koraka 4.0).
 • 5.5 Pokretan bez pomoći ili odmora oko 100 metara; onesposobljenost je toliko jaka da potpuno  utiče na sve dnevne aktivnosti. Obično je jedan FS stepena 5, ostali stepena 0 ili 1; ili kombinacija manjih stepena koja obično prevazilazi specificirano u koraku 4.0).
 • 6.0 Povremena ili jednostrana stalna pomoć (štap, štaka ili potpora) koja je potrebna za hod  oko 100 m sa ili bez odmora. (Obično FS su kombinacija sa više od dva FS stepena 3+).
 • 6.5 Stalna obostrana pomoć (štap, štaka ili potpora) za hod oko 20 m bez odmaranja. ( Obično su  FS ekvivalenti kombinacija sa više od dva FS stepena 3+).
 • 7.0 Nesposobnost hoda barem 5 m čak i uz pomoć, u osnovi ograničenost na kolica ; samostalno se pokreće u njima i vrši samostalno transfer; u kolicima provodi 12 sati dnevno. (Obično su FS ekvivalenti kombinacija sa više od jednog FS stepena 4+; vrlo rijetko su same piramidalne funkcije stepena 5).
 • 7.5 Nesposobnost hoda više od nekoliko koraka; ograničenost na kolica; može biti potrebna pomoć pri transferu; može gurati kolica ali ne može brinuti o sebi u standardnim kolicima cijeli dan; može  zahtijevati  motorizovana kolica. (Obično su FS ekvivalenti kombinacija sa više od jednog FS stepena 4+).
 • 8.0 U osnovi ograničenost na krevet ili stolici ili samostalno u kolicima ali veći dio dana provodi van kreveta; ostaju mnoge funkcije brige o samom sebi; uopšteno ima efikasno korištenje ruku. ( Obično FS ekvivalenti su kombinacija, stepena 4+ u nekoliko sistema).
 • 8.5 U osnovi ograničenost na krevet veći dio dana; ima neštoefikasnog korištenja ruke ili ruku; zaostaju neke funkcije brige o sebi. (Obično FS ekvivalenti su kombinacije, uopšteno 4+ u nekoliko sistema).
 • 9.0 Bespomoćan pacijent u krevetu, može komunicirati i jesti. (Obično FS su kombinacije većinom stepena 4+).
 • 9.5 Potpuno bespomoćan pacijent u krevetu; nesposoban da efikasno komunicira, da jede ili guta. (Obično su FS ekvivalenti kombinacija skoro svih stepena 4+).
 • 10,0Smrt zbog MS.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.