Anemija i trudnoća

Anemija i trudnoća
Anemija i trudnoća

Anemija i trudnoća
Anemija i trudnoća

Anemija može biti udružena sa trudnoćom bilo da zdrava žena oboli od anemije u toku same trudnoće, bilo, pak, da žena, koja već pati od anemije, zatrudni. U svakom slučaju, pojava anemije u trudnoći zahteva ispitivanje radi pronalaženja uzroka bolesti i adekvatnog lečenja.
U toku ispitivanja anemije treba imati na umu da kod trudnica inače postoji izvestan stepen fiziološke hidremije pa takvo stanje ne treba proglasiti bolešću.
Pojavu anemije u trudnoći kod pomaže i činjenica da je i plodu potrebna izvjesna količina gvožđa, koje on oduzima od majke.

Prema tipu, anemije u trudnoći mogu da se podele u nekoliko grupa: u hipohromne, megaloblastične, hemolitične i aplastične.

HIPOHROMNA ANEMIJA
– U trudnoći, kao i izvan trudnoće, najčešće su od svih anemija. One su obično posljedica nedovoljnog unošenja željeza, poremećene apsorpcije ili gubitka krvi, usled produženih dugotrajnih oskudnih krvarenja.
Trudnoća favorizuje hipohromnu anemiju tako što je povećana potreba za željezom jer se povećava apsolutni broj eritrocita, hemoglobin a i potrebno je zadovoljiti plodove potreba za željezom.
Klinički simptomi u najvećoj meri zavise od stepena i trajanja bolesti. Oni se najčešće ispoljavaju u drugoj polovini trudnoće kada je potreba za željezom trudnice najveća.

Početni slučajevi bolesti obično protiču bez naročitih simptoma. U takvoj situaciji trudnica je blijede kože i vidljivih sluznica i lako se zamara. Bolest se u ovoj fazi otkriva na osnovu pregleda krvne slike, koji se vrši rutinski kod svih trudnica već na početku trudnoće i ponavlja u više navrata sve do porođaja.
U srednje teškim i težim slučajevima javljaju se već izraženiji simptomi: trudnica se žali na zamor, dispneju, lupanje srca. Osim toga, trudnica je upadljivo blijeda i često otečena. Nadalje, ona obično pati od GIT smetnji, ponekad i od parestezija, a ponekad može imati i povećanu slezinu.

Po nekim autorima anemija favorizuje pojavu graviditetnih gestoza. Osim toga, opasnost kod krvarenja, u toku porođaja je veća, a febrilna stanja u babinjama su češća, ti svakom slučaju, zbog mogućih komplikacija u porođaju i povećanog morbiditeta i porodilja i plodova, hipohromnu anemiju treba korigovati još u trudnoći.

Dijagnoza ove bolesti postaljva se na osnovu kliničke slike i pregleda krvi. Broj eritrocita u kubnom milimetru je smanjen, a nivo hemoglobina je nizak, isto tako i indeks hemoglobina je upadljivo snižen, a vrednosti hematokrita su znatno ispod normalnih. Kao najniže granične vrednosti broja eritrocita i procenta hemoglobina mogu se smatrati 3.000.000 Er i 60% Hb
ali i prije toga treba terapijski intervenisati…
Terapija kod hipohromnih anemija sprovodi se davanjem preparata gvožđa koji se unose oralnim ili paraenteralnim putem. Transfuzija krvi se izbegava u trudnoći.
MEGALOBLASTIČNA ANEMIJA.
Ovaj tip oboljenja veoma se retko sreće udruženi sa trudnoćom. Karakteriše ga pojava povišenog procenta megaloblasta u koštanoj srži i makrocita u perifernoj krvi, kao i vrednost indeksa hemoglobina preko 1.

Uzroci nastajanja ove vrste anemije su nedostatak folne kiseline i vitamina B12 u organizmu trudnice. Zato je za pojavu megaloblastične anemije samo rijetko odgovorna neadekvatna ishrana, a češće poremećaji u digestivnom traktu koji onemogućavaju pravilnu apsorpciju. Osim toga, u perifernoj krvi često postoji leukopenija sa trombocitopenijom. Koštana srž je u hiperplaziji i sa povišenim procentom megaloblasta.

Simptomi su slični simptomima hipohromne anemije, samo su izraženiji. Dijagnoza se postavlja na osnovu pregleda periferne krvi i koštane srži. Broj eritrocita sa znatnim procentom makrocita u celini je smanjen, a indeks hemoglobina povišen.

Lečenje se sprovodi davanjem folne kiseline i vitamina B12. Dobri rezultati postižu se i davanjem sirove crne džigerice. Lečenje se sprovodi tokom ćele trudnoće i nastavlja se u puerperijumu.

HEMOLITIČKE I APLASTIČNE ANEMIJE
Rijetko se javljaju u trudnoći i za njih, kao i za već pomenute oblike malokrvnosti kod trudnica, treba konsultovati hematologa i zajedno sa njim propisati terapiju i kontrolisati njen efekat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.