Neuromuskularni spoj

Neuromuskularni spoj
Neuromuskularni spoj
Neuromuskularni spoj
Neuromuskularni spoj

Mišićna kontrakcija počinje oslobađanjem jona Ca++ iz cisterni sarkoplazmatskog retikuluma, a onda se Ca++ veže za troponin C. Da bi se Ca++ oslobodio iz cistemi sarkoplazmatskog retikuluma, potreban je odgovarajući podražaj – impuls. Taj impuls dolazi sa nervnog vlakna na mišićno vlakno       preko   motorne ploče – neuramuskularne veze. To je sinapsa između nervnog i mišićnog vlakna. Kao i svaka sinapsa ima 3 dijela:

  • Presinaptička membrana – čini je membrana aksonskog završetka u kojem se nalaze vezikule sa neurotransmiterom – acetilholinom i veliki broj mitohondrija
  • Sinaptička pukotina – prostor između 2 membrane širine 20-30nm. U njoj se nalazi veliki broj Ca++ jona i enzim acetilkolin ­esteraza.
  • Postsinaptička membrana – čini je membrana mišićnog vlakna, na kojoj se nalaze receptori za acetilholin.

Kada impuls koji dolazi putem aksona dođe do aksonskog završetka, on uzrokuje ulazak jona Ca++ iz sinaptičke pukotine u aksonski završetak. To dovodi do toga da se vezikule sa acetilholinom približe membrani, spoje sa njom i nastaje egzocitoza acetilholina u sinapticku pukotinu. Zatim acetilholin dolazi do postsinaptičke membrane gdje se veže za receptore, a to su aktivirajuća vrata na medijator ovisnim aktivnim kanalima, te dolazi do njihovog otvaranja.

Ti kanali su u unutrašnjosti negativno nabijeni tako da spriječavaju prolazak klora. Kroz ove kanale prolaze joni Na+, jer ih osim negativnosti u unutrašnjosti kanala privlači i negativan naboj proteina sa unutrašnje strane membrane. Ulaskom jona Na+ dolazi do porasta potencijala, odnosno javlja se potencijal motorne ploče. To je elektrotonički potencijal, odnosno potencijal spoja, koj i se ne širi , dok akcioni potencijal nastaje tek na krajevima motorne ploče. On se širi duž membrane i ulazi u T­-tubule. Zbog bliskosti membrane T tubula i cisterni taj se akcioni potencijal širi s jedne membrane na drugu i uzrokuje otvaranje napon ovisnih kanala za kalcij koji  izlazi iz cisterni u citoplazmu.

Neuromuskularni spoj
Neuromuskularni spoj

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.