Osjet mirisa - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Osjet mirisa

Osjet mirisa

Osjet mirisa

Osjet mirisa

Njušna membrana je smještena u najgornjem dijelu svake nosne šupljine. U svakoj nosnoj šupljini površina njušne membrane iznosi 2,4cm2. Receptorske stanice za osjet mirisa su njušne stanice (bipolarne živčane stanice). Rasute su između potpornim stanicama u njušnom epitelu. Sluznički kraj njušne stnice tvori izbočenje iz koje iz sluzi strši 6-12 njušnih dlačica ili cilija. Dlačice oblikuju gustu mrežu u sluzi te one reagiraju na mirise u zraku te podražuju njušne stanice. Bowmanove žlijezde luče sluz na površini njušne membrane.

Podražaj njušnih stanica

Cilija je dio stanice koji reagira na njušne hemijske podražaje. Nakon dodira s njušnom membranom mirisna tvar difundira u sluz te se veže za receptorsku bjelančevinu koja strši kroz cilijarnu membranu. Receptorska bjelančevina je duga molekula koja ‘’prošiva’’ cilijarnu membranu 7 puta. Mirisna tvar se veže za vanjski nabor, a unutrašnjost nabora je vezana za G-protein (ima 3 podjedinice). Pri pobudi, alfa podjedinica se odvaja te aktivira ADENIL-CIKLAZU koja je pričvršćena za unutrašnju cilijarnu membranu. Aktivirana ciklaza pretvara mnoge molekule unutarstaničnog adenozin-trifosfata u ciklični-AMP. CAMP-aktivira susjednu membransku bjelančevinu koja omogućuje utok Na u citoplazmi receptorske stanice. Na ioni pridonose pozitivnosti na unutrašnjoj strani membrane, pa tako pobuđuju njušne živčane stanice i prijenos akcijskih potencijala njušnim živcem u CNS.

  • Membranski potencijal nepodraženih njušnih stanica je -55mV.
  • Depolarizacija= -55mV do -30mV.
  • 1 bulbus ima par tisuća glomerula
  • 1 glomerul :
  • 25000 aksona iz njušnih stanica
  • dendrit 25 velikih mitralnih stanica
  • dendrit 60 m resičastih stanica

Njušni trakt ulazi u mozak na prednjem spojištu mezencefalona i velikog mozga, gdje se trakt dijeli na 2 puta: medijalno i lateralno njušno područje.

  • Medijalni– star (od septalnih jezgara) – primarne njušne reakcije
  • Lateralni– manje star (piriformne, prepiriformni kortex te kortikalni dio amigdala) složenije njušne reakcije
Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>