Tumori kičmenog kanala

Tumor kičme
Tumor kičme
Tumor kičme
Tumor kičme

Etiologija:

Oko 15%  tumora CNS-a nastaju u kičmenom kanalu. Veliki dio tumora kičmenog kanala su primarni ekstraduralni tumori (limfomi, sarkomi, hordomi) ili sekundarni, metastski tumori. Većina metastskih tumora ove regije širi sa koštanih sruktura. Od primarnih tumora spinlnog kanala, veliki dio je ekstaramedularan. Neurilemomi i neurofibromi čine 29%, a meningeomi 26%. Od intramedularnih tumora najčešći su ependimomi (13%) i astrocitomi (7%).

Klinička slika:

Tumori kičmenog kanala daju dvije vrste simptoma, fokalne i udaljene. Fokalni simptomi nastaju uslijed oštećenja tkiva na mjestu rasta tumora putem infiltracije i kompresije i razlikuju se prema mjestu lezije. Manifestuju se bolom, motornom slabošću, senzornim poremećajima u odgovarajućim radikularnim plexusima. Udaljeni simptomi nastaju uslijed oštečenja nervnih puteva. Oštečenje motornih nerava dovodi do spastične ili mlitave pareze, senzornih puteva do poremećaja senzibiliteta, čiji je nivo obično nekoliko segmenata ispod stvarnog mjesta lezije. Čest je poremećaj seksualne funkcije, kao i funkcije crijeva i mokračnog mjehura.

Dijagnoza:

  • RTG
  • CT
  • MRI
  • Likvor

Liječenje:

Tretmanom bi trebao da se u potpunosti odstrani tumor. Pošto je to često nemoguće, cilj terapije je tada olakšavanje simptoma i restauracija neuroloških funkcija.

Operativno se liječe meningeomi i neurofibromi. Kod intramedularnih tumora je obično moguće uraditi samo biopsiju. Operativni zahvat je indiciran i kod spinalne kompresije, ukoliko je patohistološka dijagnoza nepoznata, ukoliko je regija već zračena i kod mlađih pacijenata u dobroj kondiciji kod kojih se primarni tumor dobro kontroliše. U ostalim slučajevima spinalne kompresije preporučuje se zračenje, uvijek u kombinaciji sa stereoidnom terapijom. Radioterapija je takodje indicirana kod nekompletno reseciranih meningeoma i neurofibroma. Maligni intramedularni tumori se takođe nakon biopsije zrače. Dugogodišnje preživljenje pacijenata sa ependimomima je 85%, astrocytomima 50%. Ekstramedularni tumori imaju odličnu prognozu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.