Endoskopska artroskopija rame­na

Endoskopska artroskopija rame­na
Endoskopska artroskopija rame­na

Nova mininimalno invazivna endoskopska artoskopija rame­na uvedena je na Klinici za ortopediju i trauma­tologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a nedavno je održa­na konferencija za novinare na ko­joj je prezentovana nova procedu­ra – artropija ramena.

Vizuelni prikaz

Krajem de­cembra uvedena je nova minimalno invazivna metoda kojom se prikazuje unutarnja struktu­ra ramenog pojasa kojom se rješava­ju problemi pacije­nata koji su trpjeli dugogodišnju bol. Riječ je o minimal­no invazivnoj endoskopskoj metodi kojom se rješa­vaju problemi bola i ograničenja po­kreta.

Ova metoda omogućava vizuelni prikaz unu­tarnje strukture ramenog pojasa, detektuje se problem i pristupa se rješavanju, kazao je načelnik Klinike zaortopedijuitraumatologijuUKC-a Tuzla Alen Kamerić.

Na našoj klinici nema više kla­sičnog operativnog zahvata otva­ranja ramenog zgloba, počeli smo sa novom minimalno invazivnom metodom, jer smo edukovali naše ljekare i drugo medicinsko osoblje. Naš ljekarski tim sastavljen od ljekara i instrumentarki bio je na edu­kaciji u septembru prošle godine u Sloveniji, kada je potpisan ugovor sa jednom od vodećih klinika za artroskopske procedure, što je rezul­tiralo uvođenjem nove procedu­re na našoj klinici i prvom opera­cijom ove vrste u FBiH. Pozivamo sve pacijente sa ovim problemima koji mogu biti različitih uzroka, kako kod sportista usljed povreda, tako i kod starijih osoba usljed raznih degenerativnih promjena koje uzro­kuju bol, da dođu na našu kliniku, dodao je Kamerić.

Ova metoda se izvodi endoskopski, kroz dva do tri manja otvo­ra, od nekoliko milimetara uz po­moć kamere, što predstavlja pred­nost u odnosu na klasičnu opera­ciju, a poslije tretmana pacijent, nakon dva do tri dana, napušta klinički centar bez ikakvih postoperativnih komplikacija.

Pacijent se sada nalazi na rehabilitaciji i kom­pletan tok je spram svjetskog stan­darda. Oporavak pacijenta je brži, pa su tako smanjeni troškovi bol­ničkog liječenja, a troškove za ovaj zahvat snosi Zavod za zdravstveno osiguranje FBiH, dok se u drugim državama procedure naplaćuju do 5.500 eura, za strane državljane, istakao je član tima koji izvodi ove procedure dr. Mirza Avdić.

Kraći postupak

Ovaj način liječenja pacijenata, ogleda se u kraćem operacijskom postupku, bržem postoperativ­nom oporavku, kraćem bolničkom oporavku i bržem vraćanju liječe­nih svakodnevnim aktivnostima.

Nakon ove procedure još šest pa­cijenata čeka tretman, a planiramo nove procedure u zglobu koljena i lakta, kazao je dr. Adnan Kešetović, član tima koji izvodi nove endoskopske procedure artoskopije.

Klinika za ortopediju i trauma­tologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla opremljena je kom­pletnim ortopedskim pomagali­ma, a jedan od ciljeva je uvođenje revizione procedure kuka, koja će također biti besplatna i ova zdrav­stvena ustanova je na zavidnom ni­vou jer se mogu raditi sve procedu­re.

Ovo je dokaz da je lider u BiH, po novim liječenjima, a sve ovoj zdravstvenoj ustanovipomoć traže bolesnici iz drugih kliničkih centara BiH.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.