Artificijelni abortus

Artificijelni abortus
Artificijelni abortus
Artificijelni abortus

Viještačko instrumentalno prekidanje trudnoće naziva se artificijelni abortus. Zakoniti artificijelni prekid trudnoće vrši se do 10 sedmice trudnoće samo na zahtijev trudnice, a kasnije na osnovu odobrenja nadležne komisije. Komisiju čine: ginekolog, kao predsednik, ljekar internista i socijalni radnik.

Kada starost trudnoće pređe tri lunama meseca (12 nedelja), prekid trudnoće odobrava se ako su u pitanju takozvane vitalne medicinske indikacije, odnosno ako bi nastavljanje trudnoće ugrožavalo život trudnice. Prilikom razmatranja ovakvih zahteva uzimaju se u obzir u izvjesnoj meri i eugenički, etički, socijalni i sudskomedicinski razlozi. U to vreme prekid trudnoće može se odobriti i na zahtev suda.

Veštačko prekidanje trudnoće do 12. sedmice starosti izvodi se na taj način što se trudnica prethodno pripremi kao i za ostale akušerske operacije.
Prije nego što legne na ginekološki šio, ona isprazni mokraćnu bešiku, a babica joj sapunicom opere predeo stidnice, a potom ga ispere mlakom vodom. Na pokretnom stočiću, postavljenom s desne strane lekara i pokrivenom sterilnim kompresama, postavljene su još četiri sterilne komprese kojima se zaštiti operativno polje, zatim sterilni tupferi, pincete, zupčasta klešta, prednji i zadnji ekarter, materična sonda, dilatatori, abortna klešta i kirete. Žena leži na ginekološkom stolu sa podignutim, rastavljenim nogama oslonjenim na naročite podupirače.
Koža stidnice oko ušća vagine i sluznica vagine premaze se jodnom tinkturom, ili nekim drugim dezinfekcionim sredstvom, pa se ispod zadnjice žene, preko njenih butina i donjeg dijela trbuha stavi po jedna sterilna kompresa da se zaštiti operativno polje.
Ljekar petnaest minuta pere ruke mlakom vodom, četkom i sapunom, prelije ih alkoholom i navuče sterilne rukavice. Prije intervencije on ponovo izvrši ginekološki pregled da bi odredio starost trudnoće i položaj uterusa.
Posle toga prednjim i zadnjim ekarterom raširi vaginu tako da se jasno vidi grlić uterusa, koji premaze jodnom tinkturom, zupčastim kleštima hvata prednju usnu grlića uterusa tačno po njenoj sredini i povlači je, koliko je god moguće, prema ulazu vagine. Na taj način približava operativno polje, ispravlja i fiksira matericu.
Meteričnom sondom ulazi kroz spoljno ušće u kanal grlića sve do dna materične duplje, i time ponovo određuje pravac i prostranstvo materične šupljine i njenu dubinu.
Izvlači sondu i dilatira, kanal grlića sukcesivnim uvlačenjem sve debljih metalnih dilatatora (po Hegaru), počev od najmanjeg sa prečnikom od 4 mm. Obično se dilatacija završava uvlačenjem dilatatora prečnika 12 mm. Ako je reč o većoj trudnoći, dilatacija se, prema potrebi, dalje nastavlja. Svaki od dilatatora uvlači se dok vrhom ne prede unutrašnje ušće uterusa, a ne dalje prema njenom dnu, kako se bolesnica ne bi izložila opasnosti od perforacije.
Po završenoj dilataciji treba odstraniti tkivo ovuluma. Za to se koriste abortna klešta, koja se po krivini uterusa uvlače u materičnu duplju sve do njenog dna. Kada se vrhom instrumenta oprezno dospe do dna, klešta se povuku za pola centimetra unazad, lako se otvore i okrenu tako otvorena za 90° da bi se obuhvatio komad ovuluma, zatim se zatvore i zajedno sa uhvaćenim delom ovuluma izvlače napolje.
Odstrani se komad tkiva koji je izvučen, pa se ponovo u nekoliko mahova oprezno instrumentom ulazi u materičnu duplju, dok se uglavnom ne odstrani ovulum.
Posle toga se zaostali i za materični zid prionuli komadi ovulamog tkiva zahvate kiretom, kojom se sistematski struže po unutrašnjem zidu uterusa. Pri tom je važno da se što nežnije, ali i da se koristi kireta sa što većim prečnikom zamke, jer je onda manja opasnost od perforacije zida uterusa.

Takode je važno da se sistematski revidira celokupna površina uterusa i da na materičnom zidu ne zaostanu ni najmanji komadići ovulamog tkiva, ali da se pri tom ne struže grubo kako se ne bi u potpunosti skinula sluznica uterusa. Ako se to desi, onda nema mogućnosti za njenu potpunu obnovu, pa dolazi do veoma važnih morfoloških i funkcionalnih oštećenja genitalnih organa žene. Na primer, posle grubog i potpunog skidanja sluzokože uterusa u toku kiretaže mogu da se stvore međusobne srasline pojedinih partija prednjeg i zadnjeg zida uterusa, a time i manje ili veće deformacije ili potpuno zatvaranje materične duplje (Ašermanov sindrom). Kao neposredna posljedica ovog stanja u lakšim slučajevima nastaje hipomenoreja, a u težim – amenoreja praćena sterilitetom. Takve žene definitivno gube menstruaciju i postaju sekundarno nepolodne.

Pri prekidanju trudnoće, ako se materični mišić nedovoljno kontrahuje, može nastupiti profuzno, veoma obilno krvarenje iz otvorenih krvnih sudova uterusa. U tom slučaju ne treba se plašiti već treba ubrizgati u venu bolesnice nekoliko jedinica sintocinona rastvorenog fiziološkim rastvorom kuhinjske soli ili 5% glukozom. Isti efekat postiže se i ako se u grlić uterusa ubrizga oksitocin sa ergometrinom.

Kada je ovulum u potpunosti odstranjen iz uterusa, što je praćeno čvrstim stezanjem materičnog mišića, smanjenjem zapremine ispražnjene materice i njene unutrašnje površine i pojavom posebno oštrog zvuka grebanja pri prelasku kirete preko unutrašnje površine uterusa, intervencija se smatra završenom.
Tada se prednja usna grlića oslobađa zupčastih klešta, spoljnje ušće premaze jodnom tinkturom i ekarteri izvade iz vagine. Neki lekari pantljikom sterilne gaze tamponuju vaginu, dok drugi to ne čine. Tampon se, ukoliko se stavi, odstranjuje 2 do 6 časova po intervenciji.
Po završetku prekida trudnoće, bolesnica treba da ostane u postelji 3 dana po intervenciji. Na donji dio trbuha treba stavljati kesu s ledom i bolesnici davati preventivno antibiotike širokog spektra 3 dana. Intervencija se vrši u opštoj anesteziji.

Opisana tehnika koristi se za prekidanje trudnoće najkasnije do kraja trećeg meseca.

PREKID TRUDNOĆE POMOĆU VAKUMEKSPIRATORA
I ovom tehnikom prekid trudnoće vrši se samo do kraja trećeg meseca trudnoće. Sve se radi istovjetno s tim da se umjesto abortnih klješta koristi sada kanila vakum ekspiratora.
Pošlo se kanilom kroz prošireni kanal materičnog grlića dospe u šupljinu uterusa, kanila se pokreće prema dnu i od dna uterusa duž njenih zidova prema unutrašnjem ušću, pri čemu je uključen aspirator izvlači iz uterusa ovulamo tkivo.

Prednosti ove metode prekidanja trudnoće su u tome što je manje bolna, pa se uz sedative i analgetike može vršiti i bez opšte anestezije, manje traumatizuje matericu i time smanjuje mogućnost pojave šoka, što je pri pažljivom radu manja opasnost od perforacije uterusa, što bolesnica manje krvari i što intervencija traje znatno kraće nego prekid izvršen klasičnom metodom. Za primenu metode vakuumaspiracije ljekar može da se obuči za veoma kratico vrijeme, i kada stekne izvjesno iskustvo, mala je verovatnoća da u toku intervencije u materici ostane izvestan dio ovulamog tkiva. Znači, manja je verovatnoća a samim tim i opasnost od rezidua.

TRUDNOĆU STARIJU OD TRI MESECA
opasno je prekidati na opisani način zbog moguće perforacije uterusa, praćene po život opasnim krvarenjem i oštećenjem trbušnih organa, i zbog opasnosti od smrtonosnog iskrvarenja. Zato se trudnoća starija od tri lunama meseca prekida abdominalnim putem, tzv. malim carskim rezom ili vaginalnom histerotomijom.

U poslednje vrijeme prekid odmakle trudnoće vrši se ubrzigavanjern hipertoničnog rastvora natrijumhlorida ili 40 IJ prostaglandina F2α u amnionsku tečnost preko trbušnog zida ili vaginalnim putem. Već posle nekoliko sati trudnica dobije kontrakcije uterusa praćene dilatacijom cervikalnog kanala i izbacivanjem ploda i posledaka (posteljice i ovojaka).[/lang_ba]

2 Comments

  1. hvala na objasnjenju a ovima sto to rade jebo alah i bog mater u njenu lijepu pickicu.. sta koji kurac onda caprkate i struzete pa usisavate ako se samo usisava.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.