Simptomi na koje treba obratiti pažnju

Visoka temperatura
Visoka temperatura

Uporna visoka tem­peratura

Neki virusi mogu uzrokovati vrućicu i obično ako nije temperatura pretjerano vi­soka (do 38°C), nekoliko dana ste sigurni. Ali, ako imate povi­šenu temperaturu (između 37,5 i 38,5) duže od sedmicu, obave­zno se javite ljekaru. Vrućica može signalizirati ozbiljne infe­kcije iako nema drugih popra­tnih simptoma. Općenito, što je viša temperatura, to se hitnije trebate javiti lje­karu.

Kratak dah

Ako ste zdrava osoba koja uobi­čajeno nema problema s disanjem, a osjetite iznenadne poteškoće ili kratak dah, hitao se trebate javiti ljekaru. Ako imate astmu ili znate što uzrokuje pro­bleme s disanjem, tada biste trebali slijediti upute obitelj­skog ljekara.

Neobjašnjive promjene u ra­du crijeva

Ključna riječ je pro­mjena. Neki ljudi imaju crije­vnih problema godi­nama i ne bi tre­bali pomisliti kako sada zbog za­tvora mo­raju hitno ljekaru iako su već razgo­varali s njim o tom problemu, ne­go ako dođe do promjene iznenadno.

Promjena u mentalnom stanju

Dezo­rijentacija, zbunjenost, haluci­nacije ili iznenadno agresivno ponašanje zahtijevaju hitnu pažnju ljekara. Nove ili učesta­lije glavobolje: Većina glavo­bolja je iritantna, ali nestaje sama od sebe, međutim u ne­kim slučajevima glavobolje si­gnaliziraju ozbiljniji poreme­ćaj. Glavobolja koja dođe izne­nadno i pomislite kako je to najgora glavobolja u vašem ži­votu zahtijeva hitnu ljekarsku intervenciju. Kratkotrajni gu­bitak vida, sposobnosti govora ili paraliza dijela tijela: Ovo mogu biti rani signali udara i što prije dođete do ljekara, to ćete bolje proći.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.